Essay Versnipperd grondeigendom

Hoe ga je om met verschillende grondeigenaren bij binnenstedelijke transformatie?

8 juli 2019
Bij veel binnenstedelijke gebiedstransformaties is er sprake van versnipperd grondeigendom. Dat maakt het lastiger om een gebiedstransformatie te starten. Hoe zorgt de gemeente dat een bedrijventerrein getransformeerd wordt naar woningbouw? Is kapitaalintensieve grondverwerving nodig? Biedt organische gebiedsontwikkeling voldoende sturing en tempo? Of kunnen private partijen de lead nemen? Wat betekent de strategie voor grondtransacties, samenwerking, tempo en onderlinge afhankelijkheid van kavels? En hoe gaat de gemeente om met de bestaande bedrijvigheid?

Auteur(s)

Maarten Hoorn, Fred Hobma, Erwin Heurkens en Hilco van der Wal

‘Wie de grond heeft, heeft de macht’, wordt weleens gezegd. Grondeigendom geeft een belangrijke machtspositie, omdat de grondeigenaar het recht heeft om te (her) ontwikkelen. Wanneer er verschillende grondeigenaren zijn, kan dit versnipperd grondeigendom een belangrijke barrière vormen voor gebiedstransformatie.

Strategieën

Wat kunnen initiatiefnemers doen als ze werk willen maken van de woningbouwopgave binnen de stad, maar ze tegen een grote hoeveelheid eigenaren aanlopen, die niet allemaal willen transformeren? Dit essay biedt vier strategieën:

  • Strategie 1: Plotontwikkeling
  • Strategie 2: Organische ontwikkeling
  • Strategie 3: Developing Apart Together (DAT)
  • Strategie 4: Samenvoeging van eigendom

Leeswijzer

De afgelopen periode organiseerde het programma Stedelijke Transformatie een aantal themasessies over mogelijke aanpakken bij versnipperd grondeigendom. In dit essay bundelt de TU Delft de belangrijkste lessen. We beschrijven de vier strategieën die bij versnipperd grondeigendom sinds de crisis worden ingezet, inclusief voor- en nadelen. Zes tips helpen u op weg bij het activeren van eigenaren om mee te werken aan de transformatie. We sommen de beweegredenen van verkopende grondeigenaren op en laten zien op welke momenten grondeigenaren willen verkopen. Het essay geeft vier invalshoeken om gebruikers ‘mee’ te krijgen met de transformatie. Tot slot tonen we de verschillende schaalniveaus bij de sturing, grondverwerving en kapitaalintensiteit van de vier strategieën.

Over het programma Stedelijke Transformatie

Platform31 voert het programma Stedelijke Transformatie uit. Hierin werken overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen samen om de transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren.

Naar Stedelijke Transformatie
Essay_Versnipperd_grondeigendom-1562579846

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Maarten Hoorn Wonen en ruimte 06 10 15 67 08 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan