Essay Leren van stedelijke transformaties

Over sturingsdilemma’s en veerkracht in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

14 oktober 2019
Bij stedelijke transformaties passen we de bestaande gebouwde omgeving aan, zodat deze voldoet aan onze huidige en toekomstige behoeften. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In het transformatieproces stuit je op nogal wat organisatorische, financiële, en juridische barrières. Ook is het belangrijk om bij een gebiedstransformatie te anticiperen op de economische cyclus, het politieke getij en de veranderende vraag van mens en bedrijf. Wat kunnen we leren van grote transformatieprocessen uit het verleden?

Auteur(s)

Maarten Hoorn, Wouter Jan Verheul, Tom Daamen, Erwin Heurkens, Fred Hobma, Simon van Zoest

Veel sturingsopgaven in gebiedstransformaties stellen ons voor een dilemma, zoals: transformeren we met een beperkt aantal spelers, of vanuit een open netwerk? Transformeren we vanuit een beperkte rolopvatting, of verbinden we allerlei opgaven? Kiezen we voor zekerheid in plannen en afspraken, of juist voor flexibiliteit? Dergelijke dilemma’s komen in dit essay aan bod op basis van onderzoek naar grote binnenstedelijke gebiedstransformaties uit de afgelopen decennia. Onderzoekers van de TU Delft deden onderzoek voor het programma Stedelijke Transformatie, waarbij vier grote gebiedstransformaties centraal stonden: Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch, Strijp-S in Eindhoven, Spoorzone in Delft en Binckhorst in Den Haag.

Het essay biedt sturingsperspectieven over hoe we veerkrachtig kunnen omgaan met de uitdagingen van stedelijke transformatie. De nadruk ligt niet zozeer op de fysieke opgaven. De ruimtelijke aanpassing van onze omgeving vraagt ook om sociaal inlevings- en aanpassingsvermogen. Gebiedsontwikkelaars moeten zich kunnen verplaatsen in de aanwezige grond- en vastgoedeigenaren, de huidige en toekomstige gebruikers, de politieke besluitvormers, de investeerders en al die andere partijen die bij de transformatie betrokken zijn. Dit essay geeft handvatten voor de praktijk van vandaag op basis van de grote transformatieprocessen uit het verleden.

Over het programma Stedelijke Transformatie

Platform31 voert het programma Stedelijke Transformatie uit. Hierin werken overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen samen om de transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren.

Naar Stedelijke Transformatie
Essay_Leren_van_Stedelijke_Transformaties-1571128066

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Maarten Hoorn Wonen en ruimte 06 10 15 67 08 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan