Oproep Warmtetransitie Energietransitie Uitgelicht

Energiearmoede te lijf: isolatie van de particuliere woningvoorraad

26 februari 2024
Wil jouw gemeente energiearmoede structureel aanpakken door woningen grootschalig te verduurzamen? Meld je dan aan voor onze leerkring in 2024. We richten ons specifiek op particuliere woningen met een slecht energielabel, bewoond door huishoudens met lage inkomens. We komen met een vaste groep professionals vier keer bijeen om, onder begeleiding en met input van experts, uit te wisselen over de gemeentelijke praktijk.

Achtergrond

In 2022 legde de energiecrisis een probleem bloot waar veel huishoudens al langer mee kampen: energieprijzen werden voor velen onbetaalbaar(der). Het aantal ‘energiearmen’ steeg snel. In een poging om de klap van de prijsstijging te verzachten is door het kabinet de incidentele energietoeslag in het leven geroepen, is er tijdelijk een prijsplafond op energie ingesteld en heeft het Rijk de SPUK energiearmoede aan gemeenten uitgekeerd. Daarmee zijn maatregelen getroffen die de energierekening van huishoudens wat hebben verlaagd. Om energiearmoede structureel aan te pakken zullen woningen met slechte labels echter grondig moeten worden aangepakt. Vooral het verduurzamen van particuliere woningen bewoond door huishoudens met lage inkomens wordt door gemeenten als een grote uitdaging ervaren.

Leerkring

In 2024 start Platform31 een leerkring rondom het verduurzamen van particuliere woningen met slechte labels bewoond door huishoudens met lage inkomens. We willen met een vaste groep deelnemers viermaal bij elkaar komen om kennis te vergaren en uit te wisselen. De vier thematische bijeenkomsten zijn uitgesplitst naar sub-doelgroep:

  • Particuliere eigenaar-bewoners (algemeen);
  • VvE’s;
  • Gespikkeld bezit;
  • Particuliere verhuur.

In elke bijeenkomst zullen we onder leiding van experts vragen behandelen zoals: wie is de doelgroep; hoe bereik je ze; welke financiële middelen zijn er; welke instrumenten kun je inzetten; en hoe kom je tot een goed ontzorgingsaanbod? Ook gaan we in de bijeenkomsten aan de slag met casussen die deelnemers uit de praktijk inbrengen en lichten we bestaande praktijkvoorbeelden uit.

Het exacte programma, alsmede de vorm van de leerkring (fysiek of digitaal), zal verder worden bepaald in samenspraak met deelnemende gemeenten.

Werving

We willen begin april de eerste leerkringbijeenkomst organiseren. Daarom willen we medio maart deelnemers hebben geselecteerd. Het streven is om met een groep van tien á twaalf gemeenten het traject te doorlopen om zo kwaliteit uitwisseling te bevorderen. Indien het aantal aanmeldingen hoger ligt dan dat zullen we een selectie moeten maken. Daarbij nemen we onder andere vergelijkbaarheid van onderlinge situaties in overweging.

Interesse?

Bij interesse of voor verdere vragen over de leerkring kun je contact opnemen met Nina Tom.

Gemeenten die zich willen aanmelden worden verzocht de volgende informatie aan te leveren:

  • Kort overzicht/beschrijving van wat er de afgelopen jaren op het gebied van energiearmoede is gedaan;
  • Korte beschrijving van aanpak voor isolatie van particuliere woningvoorraad;
  • Beschrijving van leervragen/-behoeften en uitdagingen;
  • Eventueel: iets wat in jullie praktijk al goed gaat.

Aan deelname van de leerkring zijn kosten verbonden. De hoogte daarvan is mede afhankelijk van de vorm (fysiek of digitaal), maar zal naar verwachting tussen de ca. 500 en 1.000 euro excl. btw liggen.

Meld je vóór 11 maart aan!

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan