Drie jaar werken met het DrieKamerModel

Evaluatie en ervaringen

29 juni 2016
Veel woningcorporaties zoeken naar nieuwe manieren om hun maatschappelijke prestaties te verbeteren en beter zichtbaar te maken. Ze willen beter laten zien dat zij betaalbare en goed onderhouden woningen verhuren in een prettige woonomgeving, wachtlijsten verkorten en dat zij nieuwe sociale woningen bouwen. Corporaties willen hiermee meer vertrouwen krijgen van huurders, gemeenten en andere betrokken partijen. Kortom, corporaties willen hun legitimiteit versterken. Daar zijn meerdere instrumenten voor het DrieKamerModel is één van deze instrumenten.

Auteur(s)

Fons Lustenhouwer, Maarten van Poelgeest, Jane Fain, Hanneke Schreuders, Marjoleine Alberse, Frans Desloover

Tijd voor evaluatie

De ontwikkelingen rondom het DrieKamerModel stonden de afgelopen jaren niet stil. Er hebben verschillende proefprojecten en pilots plaats gevonden om dit model te verkennen en toe te passen. Ortec Finance – waar het DrieKamerModel onder leiding van Johan Conijn is ontwikkeld – leidde enkele pilots. Platform31 richtte zich de afgelopen drie jaar met verschillende pilots op een deelaspect van het DrieKamerModel, de Maatschappelijke Kamer. Tijd om de balans op te maken. In hoeverre wordt het model toegepast? Hoe wordt het model toegepast? Wat levert het op aan verbeterde legitimiteit, transparantie en professionaliteit?

Denkmodel en ordeningsmodel

Circa veertig corporaties in Nederland passen elementen van het DrieKamerModel toe, waarvan circa twintig corporaties het model daadwerkelijk actief in hun organisatie toepassen. Het model wordt grofweg op twee manieren ingezet: als denkmodel of als ordeningsmodel. Het is nog te vroeg om te zeggen of het model bijdraagt aan legitimatie, transparantie en professionaliteit. Het onderzoek leert ons dat de beginsituatie van corporatie van invloed is in hoeverre het model zal bijdragen aan verbeterde legitimiteit. Als huurders en gemeenten weinig vertrouwen hebben in een specifieke corporatie, is er veel te ‘winnen’ met het DrieKamerModel.

Deze publicatie bestaat uit drie delen

  • Deel 1: Evaluatiestudie naar toepassing en impact door Andersson Elffers Felix (Maarten van Poelgeest en Jane Fain) in opdracht van Platform31;
  • Deel 2: Praktijkervaringen corporaties vanuit Platform31 Pilot ‘Lerend Netwerk Maatschappelijk Budget’, door Hanneke Schreuders, Frans Desloover en Marjoleine Alberse;
  • Afsluitend epiloog ‘Professionaliseren met het DrieKamerModel’ door Johan Conijn, Ortec Finance.
Drie_jaar_werken_met_driekamermodel_rapport_def

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Jeroen van der Velden 06 57 94 22 58 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan