De Magix Mix – de update

Een verkenning van wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen

29 maart 2017
Nieuwkomers op de huurmarkt hebben het moeilijk. Groepen als arbeidsmigranten, vergunninghouders en mensen in een scheiding hebben vaak geen tijd om lang te wachten op een woning en kunnen weinig betalen. Deze spoedzoekers zijn gebaat bij tijdelijke oplossingen. Verschillende gemeenten en woningcorporaties experimenteren met nieuwe vormen van flexwonen, zoals de ‘magic mix’. Een update van de in 2016 gepubliceerde 'De Magic Mix'.

Auteur(s)

Jeroen van der Velden, Pim Tiggeloven en Sander Gelinck

Interessante nieuwe ‘magic mix’-projecten uit 2016 én begin 2017 zijn in deze actualisatie opgenomen. De overige casussen in het rapport zijn geactualiseerd, zoals de verschuiving van reguliere huurcontracten naar flexcontracten in veel projecten. Verder is er een financieel hoofdstuk toegevoegd: de business case van de ‘magic mix’. Ten slotte zijn de aanpassingen in de wet uit 2016 opgenomen, zoals de Wet doorstroming huurmarkt.

RekenenOpDeMagicMix

Bij deze rapportage is een rekeninstrument gevoegd waarmee ‘magic mix’-projecten eenvoudig kunnen worden doorgerekend. In het rekeninstrument is een fictief project opgenomen waarvan de gegevens in de gele vakken kunnen worden gewijzigd. Ook de formules om inkomsten en uitgaven te berekenen kunnen naar wens worden aangepast (grijze vakken). Uiteraard kunnen ook eigen projecten worden doorgerekend. Als defaults zijn de beheer- en onderhoudskosten van de Aedex ingevoerd (peildatum 2016). Die kunnen uiteraard worden aangepast met bijvoorbeeld de cijfers uit de hier beschreven projecten.

Het rekeninstrument is bedoeld ter illustratie en zeker niet om andere rekeninstrumenten te vervangen. Gebruik van het rekeninstrument is geheel voor eigen risico, de makers (id&dn) en Platform31 accepteren geen verantwoordelijkheid voor uitkomsten of gebruik.

170328_De_Magic_Mix_-_de_update_def

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Jeroen van der Velden 06 57 94 22 58 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan