Verdieping Omgevingswet

De kerstballen in de Omgevingswetboom

G40/G4-leerkring Omgevingswet

21 december 2021 | Leestijd: 2 minuten
Als je de Omgevingswet ziet als een grote kerstboom, dan zijn de aanvullingswetten de ballen die eraan hangen. Nu alleen nog zorgen dat de kleuren goed worden afgestemd. In deze laatste leerkring van 2021 komen de Aanvullingswet Bodem en de Aanvullingswet Geluid aan bod. Verschillende sprekers gaan in op de knelpunten die er op dit moment nog zijn met deze twee aanvullingswetten.

Auteur(s)

Update over overleg aanvullingssporen

Annemieke van Brunschot (VNG) geeft een update over het overleg tussen Rijk en gemeenten over de aanvullingssporen en blijft daarbij in de kerstsferen: er worden ballen in de kerstboom gehangen vanuit de aanvullingssporen, maar die ballen matchen nog niet altijd met het kleurenpalet dat is gekozen voor de boom. Op dit moment is de VNG nog in gesprek met de ministeries van I&W en BZK over de nieuwe regels voor geluid, de decentralisatie van de bodemtaken (dan gaat het om de apparaatskosten voor de uitvoering), de uitbreiding van het basistakenpakket van de Omgevingsdiensten en hoe de aandachtsgebieden moeten worden aangewezen. Annemieke van Brunschot noemt dit de ‘wetgevingsissues’ die nog opgelost moeten worden voor de inwerkingtreding van de wet in 2022.

Aanvullingswet Bodem

De verdere decentralisatie van bodemtaken is al een aantal jaren geleden ingezet en krijgt met de Aanvullingswet Bodem verder vorm. Nicole Hardon (Rijkswaterstaat) licht de Aanvullingswet toe en gaat in op hoe de Aanvullingswet zich verhoudt tot de Omgevingswet. De Aanvullingswet Bodem is een beleidsrijke inpassing en berust op drie pijlers: preventie, toedeling van functies aan bodem en ondergrond en het beheer van historische verontreinigingen.

Maar wat verandert er dan concreet? Er komt meer afwegingsruimte voor decentrale overheden. En als het gaat om beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de grondwaterkwaliteit, ligt de beslissingsbevoegdheid primair bij de provincie. Verder in deze presentatie: wat zijn de minimale acties die moeten worden uitgevoerd vanuit het omgevingsplan en handige linkjes voor meer informatie.

Aanvullingswet Geluid

Al in 2019 verscheen er een kritische consultatiereactie van de VNG op het Aanvullingsspoor Geluid. De VNG is nog steeds in gesprek over een aantal knelpunten, vertellen Luc van Heijst en Ymke Hofhuis (beide VNG). Bijvoorbeeld als het gaat om de basisgeluidemissie (BGE) en de cumulatie van het vliegverkeerlawaai. Als we dan inzoomen op de overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel (de bruidsschat), zien we dat nog niet alles duidelijk is. Regels zijn nog onduidelijk, incompleet en soms multi-interpretabel.

Gemeenten staan ook nog voor een aantal (strategische) keuzes. Denk daarbij aan de verdeling van geluidruimte, de toegestane geluidbelasting en de afstemming met buurgemeenten. Hiermee kunnen gemeenten nog een beetje eigen inkleuring geven aan de kerstversiering.

Meer weten?

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan