City Deals benutten kracht van ontwerp voor complexe opgaven

12 juli 2023 | Leestijd: 4 minuten
Ontwerp is overal. Zichtbaar, zoals in gebruiksvoorwerpen en kunst, maar óók onzichtbaar. Neem het werk van projectleiders van City Deals. Zij komen, door mensen bij elkaar te brengen, tot innovatieve oplossingen voor de complexe opgaven in de dagelijkse praktijk van gemeenten. Ontwerpkracht kan bij uitstek helpen om samen aan de slag te gaan met maatschappelijke vraagstukken. Het draait hierbij om 3 V’s: verbeelden, verbinden en verinnerlijken.

Auteur(s)

Janneke ten Kate, Saskia Buitelaar en Sabina Gietema

Ontwerp kan grote meerwaarde hebben voor het werken aan complexe maatschappelijke opgaven, zoals gebeurt binnen City Deals. Om dat te benutten, moet je inzien dat ontwerp overal aanwezig is, zegt creatief strateeg en ontwerper Jurian Strik. Niet alleen in de zichtbare dingen om ons heen – lampen, stoelen, apparaten -, maar ook in de niet-zichtbare dingen, zoals projecten, bijeenkomsten, de samenwerking en sfeer daarbinnen. De niet-zichtbare dingen ontwerp je niet met fysiek materiaal, zoals glas en ijzer, maar met mensen, ideeën en creativiteit, zegt Strik. “Het bij elkaar brengen van partijen en komen tot innovatieve oplossingen gebeurt bij uitstek ook in City Deals.”

City deals wisselen kennis en ervaring uit over ontwerpkracht

Tijdens de Community of Practice (CoP) bijeenkomst van Agenda Stad en Regio op 8 juni stond de ontwerpkracht van City Deals centraal. Zo’n 25 projectleiders van City Deals uit heel Nederland en dealmakers vanuit het ministerie van BZK kwamen samen in Eindhoven. Daar namen collega’s van de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen de deelnemers mee in de ontwerpkracht van deze City Deal. Lees hier meer over de City Deals van Agenda Stad

Verbeelden, verbinden, verinnerlijken

Een voorbeeld hiervan is te zien in de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Projectleider Gertjan de Werk legt uit dat hij en zijn collega’s ontwerp op twee manieren inzetten: om te verbeelden en om te verbinden. Verbeelden is belangrijk om te inspireren, maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen letterlijk hetzelfde beeld voor ogen heeft. “Het beeld dat je kiest is dus heel bepalend om te weten waar je het over hebt. Daarover kun je vervolgens het goede gesprek met elkaar voeren. Verbinden dus.”

Op deze manier heeft zijn team, met behulp van een praatplaat, eerst de kernopgave van de City Deal benoemd. Vervolgens hebben ze daarmee honderdvijftig partijen in beweging gekregen om samen te werken aan een stevige ambitie voor biobased industrieel bouwen. “We wilden in alle gemeenten commitment van afdelingen Wonen én Circulair. Maar daar spreken ze heel verschillende talen.” De kracht van ontwerpen is volgens Gertjan dat het mensen van allerlei achtergronden in staat stelt om een probleem of een aanpak écht voor je te zien. Te beleven, voelen, ruiken. “Je maakt het je eigen. En dan wil je er ook mee aan de slag.”

Nieuwe perspectieven

Dat vraagt om een volgende stap, waar ontwerpen ook een krachtige tool voor kan zijn: verinnerlijken, wat gaat over het implementeren van afspraken en samenwerking in organisaties. Gertjan raadt gemeenten aan om hiervoor gebruik te maken van een routekaart, waarop je aangeeft wat je intern wil organiseren. “Zorg dat je de mensen die je aan het werk wil zetten de tools geeft die ze nodig hebben. En blijf met ze in gesprek.”

Ook in andere City Deals gebeurt al het nodige op ontwerpgebied. Op verschillende plekken vinden al ‘Design thinkingsessies’, ‘serious games’ en ‘ateliers achter de voordeur’ plaats. Deelnemers daaraan ervaren dat ze met dit soort werkwijzen, waarmee ze uit hun comfortzone stappen, nieuwe perspectieven toevoegen, helemaal kunnen uitzoomen of inzoomen. Ontwerpkracht helpt om met beeld richting te geven, en om het gesprek te voeren vanuit creativiteit en innovatie, stellen de projectleiders van de City Deals. Het gaat over de kracht van ervaren – zien, proeven, voelen – die aanspoort om in actie te komen.

Living LAB 040: innovatie middels het Hamburgermodel

Een ander voorbeeld waar de kracht van ontwerpen in de praktijk wordt gebracht, is het Living LAB 040. Dit lab in Eindhoven is een initiatief van Jos Lichtenberg en Monique Donker, om de stad van morgen opnieuw uit te vinden; duurzaam, gezond en betaalbaar. Het is een bijzondere locatie in een nieuwbouwwijk, beschikbaar gesteld door de gemeente Eindhoven, die ruimte biedt aan tijdelijk wonen in proefwoningen. Diverse marktpartijen bouwen hier tijdelijke woningen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Dit leidt niet alleen tot nieuwe bouwconcepten, maar ook tot nieuwe financieringsconstructies om de tijdelijke woningen te kunnen financieren.

Het living lab werkt volgens het zogenoemde Hamburgermodel, leggen de initiatiefnemers uit: De experimenten worden deels bottum-up uitgevoerd, vanuit een goed idee. Deze experimenten vormen de onderkant van de hamburger. Experimenten geïnitieerd vanuit strategie en visie op de stad van morgen, vormen de bovenkant van de hamburger. In het midden bevindt zich de burger. Die dient immer centraal te staan.

 

De kracht van ontwerp: inspiratie uit Eindhoven voor CoP City Deals (Agenda Stad)

Lancering Special Ontwerpkracht

Meer inspirerende voorbeelden van ontwerpkracht zijn te vinden in het magazine dat Agenda Stad en de City Deals in juni lanceerde. De Special Ontwerpkracht is bedoeld om te inspireren en kennis te delen, want innoveren gaat soms vanzelf, maar niet altijd. Het magazine bevat artikelen en interviews over het vakmanschap en de mindset van ontwerpers, en geeft inkijkjes in de keukens van bijvoorbeeld de City Deal Openbare ruimte, de provincie Noord-Brabant en de Algemene Rekenkamer, die een speciaal ontwerpteam heeft aangesteld.

Contact

Janneke ten Kate 06 83 17 13 57 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan