Circulaire woningbouw in Nederland

Stand van zaken: cases, ontwikkelingen en vervolg

6 februari 2020
De rijksoverheid zet sterk in op transitie naar een circulaire economie. Wat betekent dat voor de woningbouw? De stand van zaken aan de hand van cases en schetst terugkerende patronen en ervaren barrières. Als opmaat naar suggesties voor vervolgstappen.

Auteur(s)

Circulair denken en werken in de bouw is vooral van belang om de milieu-effectiviteit te maximaliseren, oftewel negatieve milieu-impact terug te dringen of zelfs te voorkomen. Dat kan onder andere worden bereikt door langdurig hoogwaardig hergebruik van materialen, producten en gebouwen mogelijk te maken. Hoe goed dat gebeurt hangt ook af van de mate waarin andere partijen (bouwbedrijven, leveranciers, woningcorporaties, decentrale overheden, financiële bedrijven, en woningeigenaren) het thema omarmen. Vandaar dat kennisdeling met alle relevante partijen noodzakelijk is. Een paar koplopers toejuichen die steeds verder uitlopen is niet genoeg.

De publicatie is mede daarom primair gericht op partijen die actiever willen worden op gebied van circulaire woningbouw, maar nog moeilijk in kunnen schatten wat er op ze af gaat komen. Ook gevorderden, inclusief beleidsmakers op alle schaalniveaus, kunnen er op specifieke deelonderwerpen inspiratie uit halen. Het is niet de bedoeling, of überhaupt mogelijk, dat met deze publicatie de ultieme antwoorden worden gepresenteerd. Het gaat er eerder om dat lezers inzicht krijgen wat relevante vragen zijn, hoe anderen tot nu toe daarmee zijn omgegaan, en welke zaken nog open speelveld zijn.

De inhoud is gebaseerd op dieptegesprekken met een 40-tal experts met diverse achtergronden en ervaringen op gebied van circulair bouwen, uitgebreide deskresearch, en enkele verificaties van tussenresultaten. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een 70-tal cases, waarvan 16 worden uitgelicht in een projectetalage, en een zo’n 30 patronen en lessen. De onderwerpen in dat laatste overzicht variëren van Aanbestedingen via Fiscaliteit en Juridische aspecten tot aan ‘Rightscaling’ en ‘X-as-a-service’. Welke informatie nieuw is of al bekender, en wat per direct bruikbaar is of achtergrondinformatie, zal per lezer verschillen.

Circulair-in-Nederland-stand-van-zaken

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Wouter Kersten 06 57 94 37 51 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan