Bewonersinitiatieven in de warmtetransitie

Enthousiast, veelzijdig en innovatief, maar ook effectief?

7 maart 2022
In dit meerjarige onderzoek staat de vraag centraal: hoe gaan bewonersinitiatieven in de warmtetransitie te werk om hun doelen te behalen, en welke factoren – oftewel ‘werkzame mechanismen’ – dragen hieraan bij?

Auteur(s)

Ruud Dorenbos, Merel Ooms en Emre Can

In heel Nederland zijn bewoners betrokken bij de verduurzaming van hun woning en woonomgeving. Het belang hiervan voor de warmtetransitie is groot: de transitie vraagt immers actieve inzet en vaak ook investering van bewoners. Bewonersinitiatieven, ook wel bewoners-voor-bewoners-initiatieven genoemd, in de warmtetransitie hebben de naam voor meer draagvlak en betrokkenheid van andere bewoners te zorgen. In dit meerjarenproject onderzoekt Platform31 hoe bewonersinitiatieven te werk gaan om hun doelen te behalen, en welke factoren oftewel ‘werkzame mechanismen’ hieraan bijdragen.

Dit rapport is een vervolg op het literatuuronderzoek naar werkzame mechanismen, effectiviteit en impact van bewonersinitiatieven in de warmtetransitie. Met een achttal bewonersinitiatieven en ‘hun’ gemeenten zijn kennismakingsgesprekken gevoerd. De stand van zaken is een nulmeting voor verder onderzoek, waarbij de initiatieven gedurende drie jaar worden gevolgd. We bekijken hoe de initiatieven zijn georganiseerd en gefinancierd, met wie zij samenwerken, hoe zij andere bewoners betrekken, welke mechanismen er mogelijk voor zorgen dat zij resultaat bereiken en welke factoren een rol spelen in de bredere context van hun initiatief.

Bewonersinitiatieven in de warmtetransitie

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan