Publicatie Woningbouw

Adaptieve woningprogrammering

Van knelpunten naar speelruimte

17 februari 2020
Nederland kent een groot tekort aan woningen. Ondanks de vele bouw- en renovatieplannen en initiatieven worden te weinig nieuwe woningen gerealiseerd. De gangbare werkwijze bij woningprogrammering draagt er mede aan bij dat de vergunningverlening van nieuwbouwplannen stokt. Als verdere ontwikkeling of realisatie van plannen uitblijft, is het vaak niet mogelijk nieuwe plannen te ontwikkelen. Bovendien is er vaak meer aandacht voor aantallen dan voor kwaliteit, en in de praktijk gaat afstemming tussen de betrokkenen lastig. Er is dan ook behoefte aan een andere manier van werken.

Auteur(s)

Vera Beuzenberg, Maarten Hoorn en Wessel van Vliet

Knelpunten en nieuw model

In deze publicatie zoomen we in op de praktijk van woningprogrammering. Het bevat een overzicht van de ervaren knelpunten in de huidige werkwijze. Gevolgd door een nieuw model om woningprogrammering meer adaptief te maken. Dat helpt gemeente, provincies en markpartijen om in te spelen op voorbijkomende kansen en veranderende omstandigheden. Om adaptief te kunnen zijn, is onder andere speelruimte nodig. Een gezamenlijke visie en een afwegingskader helpen daarbij.

Platform31_Adaptieve_woningprogrammering

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Vera Beuzenberg 06 83 17 13 69 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan