Verdieping Energietransitie

Aardgasvrij: ook de bakker moet mee

28 maart 2022 | Leestijd: 2 minuten
Persoonlijk contact en snel concreet maken: twee essentiële onderdelen bij het betrekken van ondernemers bij verduurzaming. Dat gaat niet vanzelf, bleek tijdens het PAW-congres 2022.

Auteur(s)

Martijn Kramer, Pepijn Lijklema en Mark Westerhuis

Op 10 maart 2022 vond het congres Aardgasvrije Wijken van het Programma Aardgasvrije Wijken plaats in Nieuwegein. Tijdens dit evenement kwamen gemeenten, provincies, ministeries, onderzoekers, deskundigen en andere betrokkenen samen om kennis uit te wisselen over de transitie naar een aardgasvrije energievoorziening.

Platform31 was present en organiseerde een deelsessie rondom het onderwerp aardgasvrije utiliteitsbouw. Wat zijn de uitdagingen in het aardgasvrij maken van dit type gebouw? Wat maakt utiliteitsbouw anders dan ‘gewone’ huizen? Wie is erbij betrokken?

Veel gemeenten worstelen nog met aanpak

Deze en andere vragen kwamen voorbij in de presentaties van Martijn Kramer (Platform31), Inge van Diest (gemeente Utrecht) en Lara Simons (Bureau Brick). Ook tijdens het aansluitende rondetafelgesprek werd veel kennis gedeeld over het betrekken van ondernemers bij de energietransitie en kwamen vragen uit de zaal en de online chat aan de orde.

Wat blijkt is dat ondernemers weinig tijd hebben voor zaken buiten hun bedrijfsvoering. Wanneer het over verduurzaming gaat, moet de informatie van de gemeente dan ook laagdrempelig en toegankelijk zijn en aansluiten op de belevingswereld van de ondernemer. Persoonlijk contact en het snel concreet maken van de mogelijkheden zijn hierbij essentiële onderdelen voor het benaderen en betrekken van de doelgroep.

Veel gemeenten worstelen nog met de vraag hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Ze hebben beperkte capaciteit om, naast woningen, ook de utiliteitsbouw te verduurzamen. Tegelijkertijd is het van groot belang om nu al na te denken over de stappen die in de komende jaren moeten worden gezet.

Leerkring voor beleidsmedewerkers

Platform31 heeft om deze reden een leerkring opgericht, speciaal voor gemeentelijke beleidsmedewerkers. Om de zes weken wordt een bijeenkomst georganiseerd waar een relevant onderwerp aan bod komt en sprekers uit het bedrijfsleven en de overheidswereld hun ervaringen delen en tips aan de hand doen. Zo gaat de eerstvolgende bijeenkomst over de financiering van verduurzaming van utiliteitsbouw. Platform31 ontwikkelt daarnaast een toolkit voor communiceren met ondernemers en bij die communicatie te gebruiken infographics die aansluiten bij deze doelgroep.

Bent u geïnteresseerd in de leerkring, stuur dan een e-mail naar mark.westerhuis@platform31.nl

De deelsessie op het PAW-congres is hier terug te kijken:

Contact

Pepijn Lijklema 06 23 01 27 93 LinkedIn