Friendscontracten: samenwonend de woningnood tegengaan

5 september

10:30-12:00

Inschrijven/Aanmelden

Het friendscontract is een interessant woonconcept voor verhuurders om snel meer woonruimte toe te voegen. Voor werkende jongeren, vrienden, kennissen en/of senioren die met elkaar een woning huren met één gezamenlijk huurcontract. Friendscontracten komen voor in de sociale huur, middenhuur en de vrije sector, in nieuwbouw en de bestaande bouw. Dit webinar licht dit woonconcept toe vanuit corporatie-, markt- en overheidsperspectief. Ook op de agenda: hoe zal de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte (WWSO), oftewel kamers, doorwerken op het friendscontract? 

Achtergrond

Woningdelen is een van de mogelijkheden om de schaarse ruimte in Nederland beter te benutten. Voor elke woningzoekende die een etage, kamer, appartement of woning deelt, hoeft geen nieuwe woning te worden gebouwd. Het is een feit dat het gros van de woningzoekenden in de huurmarkt alleenstaand is. Dit neemt de komende jaren verder toe, ook de bouwkosten zijn hoog. Deze kloof kunnen we dichten door meer samen te wonen, oftewel woningen te delen. Dat vraagt wel om een omslag in het denken van de aanbieders en de woningzoekenden. Woningdelen biedt zo perspectief naast ‘bouwen, bouwen, bouwen’.

In deze webinar zoomen we in op het friendscontract. Het friendscontract is een van de zeven woningdeelvarianten die Platform31 onderscheidt. We presenteren prakrijkvoorbeelden van friendscontracten in de sociale huur en van vrijesectorwoningen. Onze sprekers vertellen je waarom en hoe zij friendscontracten inzetten. Friendscontracten worden onder andere aangeboden in nieuwbouwappartementen in de sociale huur om zo (werkende) jongeren een extra slaagkans op woonruimte te bieden met behoud van inschrijfduur. In plaats van deze nieuwbouwappartementen alleen maar aan te bieden voor alleenstaanden (om wooncarrière te maken).

Friendscontracten zien we ook in de midden- en vrije sectorhuur, waar projectontwikkelaars met friendscontracten mikken op de young urban professional. Hun aanbod bestaat uit huurwoningen die boven de liberalisatiegrens uitkomen, vaak op mooie centraal gelegen locaties. Deze middeldure- of duurdere huurwoningen worden aan twee (of drie) alleenstaanden verhuurd. Dat kan een vriend(in), familielid, collega of andere woongenoot zijn. Beiden beschikken over een eigen slaap- en badkamer en de overige ruimtes worden gedeeld. Doorgaans heeft de zittende bewoner invloed op de keuze voor een nieuwe bewoner; hij of zij moet er immers mee samenwonen. Vaak is er een centrale ontmoetings- of werkplek en een vorm van ‘community building’ in het gebouw. Dirks, F., & Wassenberg, F. (2022, 14 september). Nieuwbouw vaker samen delen: een nieuwe trend? Platform31. Geraadpleegd van https://www.platform31.nl/artikelen/nieuwbouw-vaker-samen-delen-een-nieuwe-trend 1

We bespreken ten slotte wat de (voorgenomen) aanpassingen van het woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte (WWSO), onderdeel van de Wet betaalbare huur, betekent voor deze woningdeelvariant.

Voor wie?

Deze webinar is interessant voor woningcorporaties, gemeenten en commerciële en particuliere verhuurders.

Wat levert deelname jou op?

Als deelnemer vergroot je jouw kennis van het friendscontract vanuit verschillende perspectieven en word je meegenomen in het actuele nut en de uitdagingen van deze woningdeelvariant.

Programma

Tijdens dit webinar komt het volgende aan bod:

  • Korte inleiding door Platform31 over het friendscontract.
  • Projectmanager verhuur Tanja Riet van de Haagse woningcorporatie Staedion licht het friendsconcept toe dat zij aanbieden in 24 sociale huurappartementen in het nieuwbouwcomplex Maanplein; twee ‘friends’ delen daar een sociaal huurappartement van 55 vierkante meter. Ze legt uit waar een corporatie rekening mee moet houden bij het toepassen van een friendscontract in de sociale huur en hoe zij friends zonder friends matchten.
  • Commercieel directeur Edvard van Luijn van Rockfield Real Estate licht het friendsconcept toe dat Rockfield in diverse Nederlandse steden aanbiedt aan werkende millennials. Rockfield kiest bewust voor het verhuren van luxere vrijesectorhuurwoningen en middenhuurwoningen aan deze jongere doelgroep, naast het in je eentje kunnen huren van deze appartementen.
  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties licht de (voorgenomen) wijzigingen toe in het woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte (WWSO); wat verandert, wat niet, en waar moet je als verhuurder bij het aanbieden van friendscontracten rekening mee houden bij het bepalen van de huurprijs?

Contact

Kay Hollanders 06 57 94 36 45

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan