Meer informatie

Vera Beuzenberg

Vera Beuzenberg

Projectleider

06 83 17 13 69

Lokale effecten van de Woningwet

Welke effecten heeft de herziene Woningwet op de realisatie van de rijksprioriteiten, leefbaarheid en lokale dynamiek? En verschilt dit in gebieden met veel of weinig investeringskracht of in een krappe- of gespannen huurwoningmarkt? Platform31 voerde een quickscan uit naar de lokale effecten van de Woningwet op basis van gesprekken met corporaties en gemeenten. De uitkomsten van de quickscan geven een eerste indruk van de effecten op lokaal niveau.

Voorkant lokale effecten van de Woningwet