Zoekresultaten

1-8 van 8 resultaten voor 'wooncooperatie'

Platform31 en wooncoöperaties

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1/platform31-en-wooncooperaties
Platform31 faciliteerde de ontwikkeling van wooncoöperaties met een experimentenprogramma (2014-2016), het actieprogramma (2015-2018) en het hernieuwde actieprogramma wooncoöperaties (2020-2021).
Lees meer

Kennisdossier de Wooncoöperatie

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1
Platform31 werkt aan de ontwikkeling van de wooncoöperatie binnen de volkshuisvesting. Dit kennisdossier biedt allereerst primaire informatie over de wooncoöperatie, maar is er zeker ook ruimte voor verdieping.
Lees meer

De wooncoöperatie: vraag en antwoord

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1/de-wooncooperatie
Platform31 werkt aan de ontwikkeling van de wooncoöperatie binnen de volkshuisvesting | Wat is een wooncoöperatie | Waarom een wooncoöperatie | Basisprincipes | Voorwaarden | Varianten coöperatie
Lees meer

Aan de slag met de wooncoöperatie

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1/aan-de-slag
Op deze pagina vindt u stappenplannen voor het opzetten van een wooncoöperatie en pratische links. Het tienstappenplan is gemaakt voor wooninitiatieven | Cooplink
Lees meer

De wooncoöperatie, dat zijn wij!

https://www.platform31.nl/publicaties/de-wooncooperatie-dat-zijn-wij
In deze publicatie komen bewoners aan het woord die hun woonsituatie naar eigen hand willen zetten, omdat ze een droom hebben over hoe het anders en beter kan.
Lees meer

Tussen wet en praktijk

https://www.platform31.nl/publicaties/tussen-wet-en-praktijk-onderzoek-naar-de-financiering-van-wooncooperaties
Stichtingen OpMaat en VanNimwegen, beide kennispartners in het programma wooncoöperaties, onderzochten de plannen van veertien koplopers en brachten de context voor vastgoedfinanciering binnen wooncoöperaties in kaart.
Lees meer

Experimenten

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/experimenten
Om tot vernieuwingen te komen initieert en begeleidt Platform31 experimenten rondom actuele ontwikkelingen. We onderzoeken de haalbaarheid van een experiment en benaderen partijen om mee te doen. Van de experimentpartners verwachten we een actieve deelname en een financiële bijdrage. Na afronding van het experiment evalueert een onafhankelijke partij het traject en de resultaten. Experimenten zijn altijd vernieuwend, herhaalbaar, transparant en opschaalbaar.
Lees meer

Partnerschap corporaties

https://www.platform31.nl/partners/partners-van-platform31/corporaties/deelname-partnerschap
Het domein Wonen onderscheidt de komende vijf jaar drie belangrijke trends: de verandering van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, de verandering van woonwensen en daarmee samenhangend veranderingen in de bouw.
Lees meer