Zoekresultaten

81-90 van 90 resultaten voor 'wooncooperatie'

Op zoek naar de redelijkheid van het bod in Den Haag

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningmarkt/good-practices/op-zoek-naar-de-redelijkheid-van-het-bod-in-den-haag
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Coalitie Laak – nieuwe partners in leefbaarheid

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningmarkt/good-practices/coalitie-laak-investeren-in-leefbaarheid
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Passende huisvesting in de Stedendriehoek

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningmarkt/good-practices/passende-huisvesting-in-de-stedendriehoek
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Passend toewijzen

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningwet/themas-binnen-de-woningwet/passend-toewijzen
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

DAEB en niet-DAEB

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningwet/themas-binnen-de-woningwet/daeb-en-niet-daeb
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Investeren in leefbaarheid

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningwet/themas-binnen-de-woningwet/investeren-in-leefbaarheid
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Woningmarktregio’s

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningwet/themas-binnen-de-woningwet/woningmarktregios
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Inzicht in financiën corporatie

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningwet/themas-binnen-de-woningwet/inzicht-in-financien-corporatie
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Woonvisie en prestatieafspraken

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningwet/themas-binnen-de-woningwet/woonvisie-en-prestatieafspraken
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Good practices

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningmarkt/good-practices
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer