Zoekresultaten

81-100 van 146 resultaten voor 'wooncooperatie'

Coöperatieve woningbouw met aandeelhouderschap werkt in Antwerpen

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/cooperatieve-woningbouw-met-aandeelhouderschap-werkt-in-antwerpen
Een proefproject in Antwerpen laat zien dat coöperatieve woningbouw ook in andere Europese landen potentie heeft.
Lees meer

Collectief coöperatief wonen; geen quick-fix, wel broodnodig

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/collectief-cooperatief-wonen-geen-quick-fix-wel-broodnodig
Eén van de kansrijke nieuwe woonvormen is coöperatief collectief wonen. Misschien niet nieuw, maar de afgelopen jaren wel veel meer op de voorgrond. Terecht wat mij betreft. Het is een waardevolle derde weg, tussen individueel kopen of individueel huren in.
Lees meer

Centraal Wonen het Punt, Wageningen

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/hernieuwd-actieprogramma-wooncooperatie-2020-2021/deelnemende-pilots/centraal-wonen-het-punt-wageningen
Centraal Wonen het Punt wil de woningen waarin zij al jaren wonen kopen van corporatie ‘Woningstichting Wageningen’. De gedachte achter Centraal Wonen is: wonen in een betrokken omgeving met meer contact met je buren, samen activiteiten organiseren en gemeenschappelijke ruimtes en spullen delen.
Lees meer

Jasper Klapwijk en René Schalk

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1/experts-wooncooperatie/jasper-klapwijk
De wooncoöperatie zoals verwoord in de Woningwet 2015 is nieuw in Nederland. Het is nog lastig om professionals te vinden die kunnen adviseren op dit gebied. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen, biedt deze pagina een Coop-wonen.
Lees meer

Woongemeenschap wil het verschil blijven maken in Overvecht

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/woongemeenschap-wil-het-verschil-blijven-maken-in-overvecht
Voor de woongemeenschap Overhoop is collectief eigendom een logische stap na 9 jaar van zelfbeheer. Aan de motivatie en ambities van de bewoners zal het niet liggen. Maar om de woningen te kunnen verwerven, moest er een doortimmerd voorstel komen.
Lees meer

Small Smart Living, Harderwijk

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/hernieuwd-actieprogramma-wooncooperatie-2020-2021/deelnemende-pilots/small-smart-living-harderwijk
Een community van 20 kleine woningen en een gemeenschappelijke ruimte worden gebouwd, waarbij de focus ligt op small en smart, groen en sociaal.
Lees meer

Klein Oers, Veldhoven

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/hernieuwd-actieprogramma-wooncooperatie-2020-2021/deelnemende-pilots/klein-oers-veldhoven
Klein Oers is een groep van circa 20 enthousiaste leden. En zal bestaan uit 5 grote langgevelboerderijen waarin elk 6 tot 8 (offgrid) woningen worden gerealiseerd.
Lees meer

Markvelde, Twente

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/hernieuwd-actieprogramma-wooncooperatie-2020-2021/deelnemende-pilots/markvelde-twente
De Stichting Markvelds Belang richt zich op het behouden van een leefbaar gebied. Eén van de speerpunten is het bouwen van woningen voor starters
Lees meer

Wijland Woonpioniers

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/hernieuwd-actieprogramma-wooncooperatie-2020-2021/deelnemende-pilots/wijland-woonpioniers
In de omgeving van Nijmegen wordt een ecologische woongemeenschap voor 20 huishoudens gerealiseerd, waarbij de focus ligt op ontmoeting, zorgzaamheid, samenwerking, solidariteit en ecologisch wonen.
Lees meer

Boschgaard, Den Bosch

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/hernieuwd-actieprogramma-wooncooperatie-2020-2021/deelnemende-pilots/boschgaard-den-bosch
Woongemeenschap Boschgaard en woningcorporatie Zayas bouwen een voormalig buurtcentrum om tot woningen en een sociaal buurtcentrum. De woongemeenschap wil het gehele complex over enkele jaren overkopen van de woningcorporatie.
Lees meer

Lars Mosman

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1/experts-wooncooperatie/lars-mosman
De wooncoöperatie zoals verwoord in de Woningwet 2015 is nieuw in Nederland. Het is nog lastig om professionals te vinden die kunnen adviseren op dit gebied. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen, biedt deze pagina een aanbod van Lars Mosman van DubbeLL
Lees meer

Miranda Rümke

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1/experts-wooncooperatie/miranda-rumke
De wooncoöperatie zoals verwoord in de Woningwet 2015 is nieuw in Nederland. Het is nog lastig om professionals te vinden die kunnen adviseren op dit gebied. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen, biedt deze pagina het aanbod van Marieke Rumke.
Lees meer

Mieke Weterings

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1/experts-wooncooperatie/mieke-weterings
De wooncoöperatie zoals verwoord in de Woningwet 2015 is nieuw in Nederland. Het is nog lastig om professionals te vinden die kunnen adviseren op dit gebied. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen, biedt deze pagina het aanbod van Mieke Weterings (Faya Adviesbureau).
Lees meer

Marieke Ouwerkerk

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1/experts-wooncooperatie/marieke-ouwerkerk
De wooncoöperatie zoals verwoord in de Woningwet 2015 is nieuw in Nederland. Het is nog lastig om professionals te vinden die kunnen adviseren op dit gebied. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen, biedt deze pagina een aanbod van Marieke Ouwerkerk van de Verandering.
Lees meer

Kitty Hesen

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncooperatie-1/experts-wooncooperatie/kitty-hesen
De wooncoöperatie zoals verwoord in de Woningwet 2015 is nieuw in Nederland. Het is nog lastig om professionals te vinden die kunnen adviseren op dit gebied. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen, biedt deze pagina een aanbod van Kitty Hesen van KilimanjaroWonen
Lees meer

Experimenten

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/experimenten
Om tot vernieuwingen te komen initieert en begeleidt Platform31 experimenten rondom actuele ontwikkelingen. We onderzoeken de haalbaarheid van een experiment en benaderen partijen om mee te doen. Van de experimentpartners verwachten we een actieve deelname en een financiële bijdrage. Na afronding van het experiment evalueert een onafhankelijke partij het traject en de resultaten. Experimenten zijn altijd vernieuwend, herhaalbaar, transparant en opschaalbaar.
Lees meer

Rekenen aan uw nieuwe wooninitiatief voor senioren? Check de haalbaarheid!

https://www.platform31.nl/nieuws/rekenen-aan-uw-nieuwe-wooninitiatief-voor-senioren-check-de-haalbaarheid
Er is grote behoefte aan nieuwe woonvormen en -concepten waar senioren prettig oud kunnen worden, maar het aanbod blijft sterk achter op de vraag. Platform31 helpt initiatiefnemers van nieuwe woonvormen praktisch op weg. Niet alleen met relevante kennis en inspirerende voorbeelden, ook met een online haalbaarheidsscan.
Lees meer

Woningmarkt: Van stad naar platteland

https://www.platform31.nl/publicaties/van-stad-naar-platteland
Platform31 en het Kadaster beschrijven in dit rapport de verhuisbewegingen van kopers vanuit stedelijke gemeenten naar landelijke gemeenten. De algemene onderzoeksvraag die in dit rapport beantwoord wordt, is: neemt de stroom vanuit stedelijke gemeenten naar een koopwoning in landelijke gemeenten toe?
Lees meer

Leefbaarheid en veiligheid op het platteland

https://www.platform31.nl/publicaties/leefbaarheid-en-veiligheid-op-het-platteland
Dit onderzoek richt zich op landelijke gebieden. Het voornaamste doel van het onderzoek is het in kaart brengen van leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken die zich daar afspelen.
Lees meer

Weer op kantoor na corona

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/weer-op-kantoor-na-corona
Nieuwe kantoorconcepten zijn niet de oplossing; de open en eerlijke dialoog over de balans thuiswerken en op kantoor werken moet gevoerd worden tussen werkgever en werknemer.
Lees meer