Zoekresultaten

21-40 van 90 resultaten voor 'wooncooperatie'

Koninklijk bezoek aan pionierende wooncoöperatie Boschgaard

https://www.platform31.nl/nieuws/koninklijk-bezoek-aan-pionierende-wooncooperatie-boschgaard
Het koninklijk bezoek aan de wooncoöperatie Boschgaard in Den Bosch vormt een stimulans om de latent aanwezige behoefte aan collectieve woonvormen (waaronder wooncoöperaties) veel sneller te realiseren.
Lees meer

De wooncoöperatie, die komt er wél

https://www.platform31.nl/publicaties/de-wooncooperatie-die-komt-er-wel
In dit magazine kijken we terug op de ontwikkelingen van de wooncoöperatie van de afgelopen jaren samen met institutionele spelers en initiatiefnemers. De ervaringen van zes voorbeelden worden besproken.
Lees meer

De Autoriteit Woningcorporaties schept meer duidelijkheid over het oprichten van een wooncoöperatie

https://www.platform31.nl/nieuws/de-autoriteit-woningcorporaties-schept-meer-duidelijkheid-over-het-oprichten-van-een-wooncooperatie
Sinds de nieuwe Woningwet hebben toegelaten instellingen de plicht huurders de ruimte te geven om de oprichting van een wooncoöperatie te verkennen. De Autoriteit Woningcorporaties heeft op verzoek van Platform31 meer duidelijkheid geschept over de kaders waarin partijen moeten opereren en wie daar op toeziet.
Lees meer

De financiering van wooncoöperaties is een patchworkdeken

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/de-financiering-van-wooncooperaties-is-een-patchworkdeken
De financiering van een wooncoöperatie lijkt dus nog het meeste op een patchworkdeken. Het grootste lapje bestaat uit de banklening. Dan zijn er nog een aantal kleinere, dat zijn andere leningen en subsidies. En dan een hoekje met hele kleine lapjes, dat is de crowdfunding.
Lees meer

Notitie: De wooncoöperatie en de gemeente

https://www.platform31.nl/publicaties/de-wooncooperatie-en-de-gemeente
Deze notitie legt uit wat een wooncoöperatie is, welke meerwaarde het op de lokale (en regionale) woningmarkt kan hebben en wat een gemeente aan concrete handvaten heeft om initiatieven van de grond te krijgen.
Lees meer

De wooncoöperatie: vraag en antwoord

https://kennisvanstadenregio.nl/verdieping/wooncooperatie-1/de-wooncooperatie
Platform31 werkt aan de ontwikkeling van de wooncoöperatie binnen de volkshuisvesting | Wat is een wooncoöperatie | Waarom een wooncoöperatie | Basisprincipes | Voorwaarden | Varianten coöperatie
Lees meer

Bouwstenen voor de wooncoöperatie

https://www.platform31.nl/publicaties/bouwstenen-voor-de-wooncooperatie
In opdracht van Platform31 analyseerde Atrivé de businesscase van de wooncoöperatie. Dit rapport brengt de resultaten van vier onderzochte businesscases en biedt praktische handvatten om de wooncoöperatie als organisatievorm een eigen plek op de woningmarkt te geven.
Lees meer

Financiering hindert start wooncoöperatie

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/financiering-hindert-start-wooncooperatie
Enthousiast beginnen met een groep gelijkgestemden om een wooncoöperatie op te richten. Vervolgens worden er veel obstakels opgeruimd. En dan de financiering.
Lees meer

Hoe krijg ik als wooncoöperatie financiering voor ons initiatief?

https://www.platform31.nl/publicaties/hoe-krijg-ik-als-wooncooperatie-financiering-voor-ons-initiatief
Financiering is voor veel initiatiefnemers van wooncoöperaties een ingewikkeld thema waarmee ze een onbekende wereld betreden. Deze notitie is bedoeld om ze op weg te helpen in het proces.
Lees meer

Experts ondersteunen wooncoöperatie

https://www.platform31.nl/nieuws/experts-ondersteunen-wooncooperatie
Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen een expert in de hand te nemen, maakte Platform31 een selectie. Op basis van kennis, ervaring en inzetbaarheid kunnen zij wooncoöperaties in oprichting goed van dienst zijn.
Lees meer

Juridische leidraad voor de oprichting van een wooncoöperatie

https://www.platform31.nl/publicaties/juridische-leidraad-voor-de-oprichting-van-een-wooncooperatie
Om initiatiefnemers bij dit proces te helpen, ontwikkelde Platform31 een juridische leidraad voor de oprichting van een wooncoöperatie. Hierin staat beschreven welke stappen doorlopen moeten worden en welke keuzes het collectief daarbij heeft.
Lees meer

Aan de slag met de wooncoöperatie

https://kennisvanstadenregio.nl/verdieping/wooncooperatie-1/aan-de-slag
Op deze pagina vindt u stappenplannen voor het opzetten van een wooncoöperatie en pratische links. Het tienstappenplan is gemaakt voor wooninitiatieven | Cooplink
Lees meer

De wooncoöperatie als verhuurder

https://www.platform31.nl/publicaties/de-wooncooperatie-als-verhuurder
Deze notitie geeft per variant – zelfstandige woonvereniging, dochteronderneming en beheercoöperatie – de wettelijke kaders aan waar een wooncoöperatie als verhuurder mee te maken krijgt. Tevens wordt beschreven hoe het proces binnen de nieuwe organisatie ingericht kan worden en op welke wijze je kan afwijken van het reguliere systeem.
Lees meer

Op weg met de wooncoöperatie

https://www.platform31.nl/publicaties/op-weg-met-de-wooncooperatie
Platform31 kijkt samen met de initiatiefnemers uit het experimentenprogramma ‘Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie’ terug op de ontwikkelingen die de koplopers in de afgelopen twee jaar doorlopen hebben. Deze publicatie een mooie inkijk in de processen die rond het oprichten van een wooncoöperatie spelen.
Lees meer

Hoe richt je een wooncoöperatie op?

https://www.platform31.nl/publicaties/hoe-richt-je-een-wooncooperatie-op
De handreiking is bedoeld voor iedereen die een wooncoöperatie wil beginnen, om welke reden dan ook. Het helpt je om het proces te overzien en de goede stappen daarin te maken.
Lees meer

De wooncoöperatie: vijfstappenplan voor woningcorporaties

https://www.platform31.nl/publicaties/de-wooncooperatie-vijfstappenplan-voor-woningcorporaties
Aedes en Platform31 willen woningcorporaties wegwijs maken in de wereld van de wooncoöperatie. Dit vijfstappenplan kan helpen om initiatieven van de grond te krijgen en de slagingskans ervan te verhogen.
Lees meer

Stap voor stap een wooncoöperatie oprichten

https://www.platform31.nl/nieuws/stap-voor-stap-een-wooncooperatie-oprichten
Voor mensen die meer zeggenschap willen over hun eigen manier van wonen en leven is de oprichting van een wooncoöperatie interessant. Hoe? Platform31 publiceert een handreiking die helpt om dit proces te overzien en hierin de goede stappen te maken.
Lees meer

WoonCoöperatie voor Middeninkomens

https://www.platform31.nl/publicaties/wooncooperatie-voor-middeninkomens
De rechtsvorm coöperatie voor lagere middeninkomens is een mogelijkheid voor woningcorporaties om hun niet-DAEB vastgoed over te dragen: de woonCoöperatie voor Middeninkomens (wCM).
Lees meer

Initiatieven en bestaande wooncoöperaties

https://kennisvanstadenregio.nl/verdieping/wooncooperatie-1/voorbeelden
Wooncoöperaties zijn te vinden in heel Nederland in verschillende soorten en maten. We beschrijven enkele wooncoöperatie-initiatieven.
Lees meer

Meer nieuws over de wooncoöperatie

https://kennisvanstadenregio.nl/verdieping/wooncooperatie-1/meer-nieuws-over-de-wooncooperatie
De coöperatieve vereniging is een opkomende organisatievorm onder burgerinitiatieven, ook in het wonen. Hoewel Nederland al een aantal wooncoöperaties kent, is het voor veel mensen nog onbekend terrein. Om de ontwikkeling ervan een stap verder te brengen is meer bekendheid nodig. Platform31 werkt aan de ontwikkeling van de wooncoöperatie binnen de volkshuisvesting.
Lees meer