Zoekresultaten

261-280 van 363 resultaten voor 'langer thuis'

Landelijk gebied als inspirator: van vergrijzen naar vernieuwen

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/landelijk-gebied-als-inspirator-van-vergrijzen-naar-vernieuwen
De energie, creativiteit en innovatie in het landelijk gebied om tot vernieuwende oplossingen rond de vergrijzing te komen vallen ons op.
Lees meer

De waarde van organisatienetwerken

https://www.platform31.nl/nieuws/de-waarde-van-organisatienetwerken
Steeds meer blijkt dat maatschappelijk organisaties complexe maatschappelijke vraagstukken niet meer in hun eentje, met de bestaande manier van werken, kunnen oplossen. We zien steeds meer organisatienetwerken ontstaan in de (semi-)publieke sector. Ondanks hun belang voor de effectiviteit van het publieke domein, weten we nog weinig van het ontwerp en de opbrengsten van deze netwerken.
Lees meer

Zorgboerderijen als innovatief woonzorgconcept voor ouderen

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/zorgboerderijen-als-innovatief-woonzorgconcept-voor-ouderen
Bewoners van zorgboerderijen hebben een actiever dagelijks leven dan bewoners van reguliere verpleeghuizen. Ze hebben meer betekenisvolle activiteiten, meer sociaal contact met anderen, kunnen zich vrijer bewegen en komen vaker buiten.
Lees meer

Achtergrond

https://www.platform31.nl/thema-s/thema-leefbare-wijken-en-buurten/achtergrond
Platform31 gaat in 2020 verder met het thema Leefbare wijken en buurten. Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema. O.a. leefbaarheid | veiligheid | bestrijding criminaliteit en ondermijning | verduurzamingsopgave | verstedelijkingsopgave | gebiedsgericht aanpak .
Lees meer

Achtergrond project

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/beter-benutten-bestaande-bouw/achtergrond-project
Meer bouwen is absoluut nodig, maar het huidige beleid is ontoereikend om die miljoen woningen te realiseren. Bouwen duurt (te) lang en struikelt over (te) veel problemen. Het is tijd dat er veel creatiever, onorthodoxer en flexibeler wordt gedacht. Er zijn andere oplossingen dan nieuwbouw mogelijk, zoals transformatie, woonunits op braakliggende gronden, tijdelijk gebruik van lege gebouwen, verplaatsbare flexwoningen, enzovoort.
Lees meer

Onderwijsproducten over verward gedrag: een evaluatie van de ontwikkeling en opbrengsten

https://www.platform31.nl/nieuws/onderwijsproducten-over-verward-gedrag-een-evaluatie-van-de-ontwikkeling-en-opbrengsten
Hoe ga je om met mensen die verward gedrag vertonen en hoe werk je goed samen met collega’s van andere organisaties? Praktijk- en onderwijsinstellingen ontwikkelden samen onderwijsproducten voor mbo, hbo en nascholing met hulp van subsidie van ZonMw. Platform31 en onderzoeksinstituut IVO brachten voor ZonMw de opbrengsten van de verschillende onderwijsproducten in kaart.
Lees meer

Flexwonen is een onderdeel van oplossing woningtekort

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/flexwonen-is-een-onderdeel-van-oplossing-woningtekort
De druk op de woningmarkt vraagt om een actieve aanpak van overheid, gemeenten en corporaties. Flexibele en tijdelijke huisvesting kan een onderdeel zijn van de oplossing.
Lees meer

Terugblik online bijeenkomst leernetwerken langdurige zorg en verward gedrag

https://www.platform31.nl/nieuws/terugblik-online-bijeenkomst-leernetwerken-langdurige-zorg-en-verward-gedrag
Hoe houd je een leernetwerk, waarbij een niet vanzelfsprekende samenwerking tussen verschillende disciplines centraal staat, in tijden van coronamaatregelen in stand? Dit was één van de vragen die aan bod kwamen bij de online projectleidersbijeenkomst voor leernetwerken rond langdurige zorg en verward gedrag op vrijdag 17 april.
Lees meer

Laat Bert netjes buiten de lijntjes kleuren

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/laat-bert-netjes-buiten-de-lijntjes-kleuren
Waar liggen de grenzen van het takenpakket van een wijkbeheerder van een woningcorporatie? Mijn antwoord: laat Bert vooral doen waar hij goed in is, want professionals als Bert zijn goud waard.
Lees meer

De Rotterdamse Laurens Bruist

https://www.platform31.nl/nieuws/de-rotterdamse-laurens-bruist
Hoe maak je een woongebouw weer gezellig en het elkaar gedag groeten weer gewoon? Hoe zorg je dat clubjes en groepjes van gelijkgestemden elkaar makkelijk kunnen vinden? Wooncomplex De Laurens I en II in de Rotterdamse wijk Ommoord ging met methode BRUIS aan de slag.
Lees meer

De grijze haren van initiatiefnemers van woonvormen voor senioren

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/de-grijze-haren-van-initiatiefnemers-van-woonvormen-voor-senioren
Je droom gaat over die gemeenschappelijke kruidentuin. De realiteit gaat echter al snel over bestemmingsplanprocedures, exploitatiekosten en hypotheken. Ik vroeg de initiatiefnemers van nieuwe woonvormen waar ze allemaal tegenaan liepen.
Lees meer

Leefbaarheidsmatrix brengt structuur bij gesprek over rol, urgentie en taken

https://www.platform31.nl/nieuws/leefbaarheidsmatrix-brengt-structuur-bij-gesprek-over-rol-urgentie-en-taken
Woningcorporatie Woonlinie uit de regio Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena gebruikte de leefbaarheidsmatrix van Platform31 voor het opstellen van hun leefbaarheidsvisie en -agenda. Hoe werkte dat? Hoe voer je hierover het gesprek intern – en met andere organisaties? En helpt de matrix bij het huisvesten van mensen die verward gedrag kunnen vertonen?
Lees meer

Leerlijn innovatief organiseren

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/innovatiethema-s/leerlijn-innovatief-organiseren
… je een grote transitie zoals langer thuis aan? Gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en …
Lees meer

Haarlemmermeer

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/haarlemmermeer
… verdichten en ambities voor het langer thuis wonen te realiseren. Omvang buurt …
Lees meer

Eindhoven

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/eindhoven
… voorzieningen), waarmee uitgangspunten voor het langer thuis wonen op orde zijn. Het …
Lees meer

Brielle

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/brielle
… op 5 leefgebieden voor het langer thuis wonen. De vijf leefgebieden zijn …
Lees meer

Lessen uit Londen

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/lessen-uit-londen
Het lijkt nu zo simpel, maar met een blik terug in de tijd is er veel respect voor de Londense lefgozers (m/v) van toen! Visionairs, maar ook harde werkers om te zorgen dat opbrengsten en winsten niet alleen naar Google zijn gegaan, maar ook naar (sociale!) woningbouw, onderwijs en ov-infrastructuur (niet voor auto’s).
Lees meer

Thema: Klimaatadaptatie

https://www.platform31.nl/thema-s/klimaatadaptatie
Platform31 gaat aan de slag met het thema Klimaatadaptatie. Op deze pagina vindt u ons het nieuws, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.
Lees meer