Zoekresultaten

241-260 van 363 resultaten voor 'langer thuis'

Nieuw corporatieprogramma gelanceerd!

https://www.platform31.nl/partners/partners-van-platform31/corporaties/corporatieprogramma-2018/nieuw-corporatieprogramma-gelanceerd
… worden aangepast op het langer thuis wonen,, wat het langer thuis wonen betekent voor …
Lees meer

Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/strategisch-samenwerken-wonen-zorg/gebiedsgerichte-aanpak-wonen-welzijn-zorg
… ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen, moeten wonen, welzijn … van BZK en VWS Programma: Langer thuis Activiteiten: publicaties: Kennisdossier Strategisch werken …
Lees meer

Samen wonen voor uitstromers met een psychische kwetsbaarheid

https://www.platform31.nl/nieuws/samen-wonen-voor-uitstromers-met-een-psychische-kwetsbaarheid
Rienk Buter, manager vastgoed van GGZ-zorgondernemer Kwintes, vertelt over een bijzondere woongemeenschap in Amersfoort: Wijck Wonen, 41 studio’s voor onder meer huurders die uitstromen uit Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang.
Lees meer

Gemengd wonen voor psychiatrische cliënten als tussenstap naar zelfstandigheid

https://www.platform31.nl/nieuws/gemengd-wonen-voor-psychiatrische-clienten-als-tussenstap-naar-zelfstandigheid
Het is een nieuwe stap voor corporaties en zorginstellingen: mensen met complexe psychiatrische aandoeningen grotendeels zelfstandig laten wonen in een gemengd complex met reguliere huurders. Het vraagt intensieve samenwerking tussen corporatie en zorgorganisatie. Twee Utrechtse partijen realiseerden deze gemengde woonvorm met succes.
Lees meer

Wie de wooncrisis wil oplossen, moet de corporaties de ruimte geven

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/wie-de-wooncrisis-wil-oplossen-moet-de-corporaties-de-ruimte-geven
Als corporatie zien wij dagelijks de gevolgen van de afbraak van het woonbeleid. Het Woonprotest van afgelopen komend weekend zette dit nog eens groots op de kaart. Het doet ons goed dat politici van links tot rechts zich nu openlijk uitspreken voor het oplossen van de wooncrisis.
Lees meer

“Denk in scenario’s bij de ontwikkeling van een woonzorgvisie”

https://www.platform31.nl/nieuws/denk-in-scenario-s-bij-de-ontwikkeling-van-een-woonzorgvisie
Veel gemeenten werken op dit moment aan een woonzorgvisie. Hoe kunnen zij daarbinnen inspelen op een onvoorspelbare en onzekere toekomst? Eén van de opties is door te werken met scenario’s. Daarmee draai je het denken om en zet je juist die onzekerheden, en de vraag hoe je op die onzekerheden inspeelt, centraal.
Lees meer

Beter benutten bestaande bouw

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/beter-benutten-bestaande-bouw
Platform31 werkt aan het in kaart brengen van belemmeringen en mogelijke oplossingen voor het beter benutten van de bestaande woningbouwvoorraad.
Lees meer

Integrale aanpak en creativiteit nodig bij aanpak vakantieparken

https://www.platform31.nl/nieuws/regionale-leerkringen-aanpak-vakantieparken-van-start
Gemeenten en provincies uit heel Nederland zijn gestart met regionale leerkringen om hun verouderde vakantieparken aan te pakken. In Assen, Gouda en ’s-Hertogenbosch deelden ongeveer 75 deelnemers uit de regio waar zij mee bezig zijn, waar ze tegenaanlopen en welke kennisbehoeften ze hebben.
Lees meer

Woonomgeving steeds belangrijker voor ouderen

https://www.platform31.nl/nieuws/woonomgeving-steeds-belangrijker-voor-ouderen
Samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceert Platform31 het magazine ‘Oud worden in Nederland’. Daarin staat de relatie tussen ouderen en hun woonomgeving centraal. Vanuit verschillende invalshoeken belicht dit magazine het belang van buurten en dorpen voor zelfstandig wonende ouderen.
Lees meer

Bijeenkomst Provinciale parels: ervaringen met Woonzorgwijzer

https://www.platform31.nl/nieuws/bijeenkomst-provinciale-parels-ervaringen-met-woonzorgwijzer
Tijdens de bijeenkomst Provinciale parels wonen en zorg, deelden gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokkenen hun eerste ervaringen van het experiment met de Woonzorgwijzer.
Lees meer

Experiment GGZ

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/weer-thuis/experiment-ggz
… van BZK en VWS Programma: Langer thuis in de buurt 2016-2017 … Aedes-Actiz het experiment Weer thuis in de wijk, waarin tien …
Lees meer

Vluchtelingen wonen en werken in verpleeghuis

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-vergunninghouders-en-asiel/praktijkvoorbeelden/vluchtelingen-wonen-en-werken-in-verpleeghuis
De vluchtelingenstroom naar Europa (en dus ook naar Nederland) blijft toenemen. Een deel van deze mensen vraagt asiel aan en krijgt een verblijfsvergunning. Gemeenten, corporaties en andere partijen zijn voortvarend aan de slag met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Voldoende en passende huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid spelen een belangrijke bijdrage aan succes.
Lees meer

Special Wonen en zorg voor ouderen

https://www.platform31.nl/nieuws/special-wonen-en-zorg-voor-ouderen
In de special ‘Wonen en zorg voor ouderen’ bieden we u een selectie uit onze kennisproducten die nauw aansluit bij het programma Wonen en zorg voor ouderen van BZK en VWS.
Lees meer

Pauze in Krimpland

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/pauze-in-krimpland
Zijn we klaar met krimp, en alles wat daar bij hoort, of zien we slechts een pauze in het ‘Krimpland’, zoals ook Maurice Hermans uit Parkstad stelde in zijn blog. En als dat zo is, wat doen we dan tijdens de pauze?
Lees meer

Nieuwe aandacht voor de wijk

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/stedelijke-vernieuwing/zeventig-jaar-stedelijke-vernieuwing/nieuwe-aandacht-voor-de-wijk
… ), aan het accommoderen van vergrijzing (langer thuis wonen, eenzaamheid), de extramuralisering (uitstroom …
Lees meer

Om domeinoverstijgend te kunnen werken moeten we elkaars taal leren spreken

https://www.platform31.nl/nieuws/om-domeinoverstijgend-te-kunnen-werken-moeten-we-elkaars-taal-leren-spreken
Platform31 sprak met Yvonne van Mierlo (participatiebedrijf Ergon) over haar visie op domeinoverstijgend werken in wijken en de lessen die zij heeft geleerd tijdens dit initiatief.
Lees meer

Beter benutten bestaande woningbouw

https://www.platform31.nl/publicaties/beter-benutten-bestaande-woningbouw
Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties, de Rijksoverheid en eventuele andere partijen een intensiever gebruik van de bestaande woningvoorraad op zowel korte als lange termijn stimuleren? Deze publicatie behandelt belemmeringen en kansen om de bestaande woningvoorraad intensiever te gebruiken.
Lees meer

Fit & Vitaal in De Vroon: collectief wonen voor senioren met het heft in eigen handen

https://www.platform31.nl/nieuws/fit-vitaal-in-de-vroon-collectief-wonen-voor-senioren-met-het-heft-in-eigen-handen
Wat maakt het vernieuwde woon(zorg)concept van het appartementencomplex De Vroon in Den Haag tot een succes? We spreken de initiatiefnemers.
Lees meer

Centraal Wonen het Punt, Wageningen

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/hernieuwd-actieprogramma-wooncooperatie-2020-2021/deelnemende-pilots/centraal-wonen-het-punt-wageningen
Centraal Wonen het Punt wil de woningen waarin zij al jaren wonen kopen van corporatie ‘Woningstichting Wageningen’. De gedachte achter Centraal Wonen is: wonen in een betrokken omgeving met meer contact met je buren, samen activiteiten organiseren en gemeenschappelijke ruimtes en spullen delen.
Lees meer