Zoekresultaten

201-220 van 363 resultaten voor 'langer thuis'

Nieuw stadshart voor Delfzijl aan zee; setting voor 'Wonen met een plus'

https://www.platform31.nl/nieuws/nieuw-stadshart-voor-delfzijl-aan-zee-setting-voor-wonen-met-een-plus
Als antwoord op bevolkingskrimp kiest Delfzijl voor een kwaliteitsimpuls in wonen en recreatie. Sinds 2013 werkt de stad aan een ambitieuze gebiedsontwikkeling. Delfzijl zet in op een compacter winkelgebied, een verbinding met het strand en ‘Wonen met een plus’. Een woonconcept voor senioren en starters.
Lees meer

Leiden

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/leiden
… wonen, ook inspelen op langer thuis wonen en voorlichting langer thuis, passend wonen, flexibele … stedelijke opvang van dak- en thuislozen en het Stadsbouwhuis, biedt unieke …
Lees meer

Hilversum

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/hilversum
… wooncomplexen, Sociëteit van Toen, Thuismaken Netwerk Hilverzorg en Habion zijn … de themabijeenkomst van het Innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk. … Woningvoorraad - Bouwperiode Dorp/kern Uniek Thuis- en buurtmaken. Buurtagenda: vergroten …
Lees meer

Vitale woongemeenschappen

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/vitale-woongemeenschappen
Een meerjarige, strategische visie op wonen en zorg is een belangrijk kader en beginpunt voor een gezamenlijke aanpak.
Lees meer

2.4.13 Wonen met zorg in de wijk

https://www.platform31.nl/wijkengids/2-de-wijkaanpak-door-de-jaren-heen/2-4-13-wonen-met-zorg-in-de-wijk
… trend is kortom dat mensen langer thuis wonen en voor hulp … in deze wijken inderdaad langer zelfstandig wonen dan ouderen … zich langer alleen te redden en hebben zij minder thuiszorg nodig … . Doel is zelfsturing en langer zelfstandig wonen te bevorderen. …
Lees meer

Wooncomplexen met wonen/welzijn/zorg

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-langer-zelfstandig-thuis/wooncomplexen-met-wonen-welzijn-zorg
We laten u in een kort overzicht zien hoe het afwegen en toewijzen werkt in de praktijk. We zetten daarbij de belemmeringen in woonregelgeving uiteen. Zowel vanuit het perspectief van de zorgvrager als van de mantelzorger.
Lees meer

Loosduinse Hof: Van verzorgingstehuis naar modern wooncomplex

https://www.platform31.nl/nieuws/loosduinse-hof
Voormalig verzorgingstehuis Loosduinse Hof in Den Haag is het eerste pilotproject van het woonconcept ‘Wonen met een Plus’. Hoe komt het ‘nieuwe’ Loosduinse Hof er precies uit te zien? En hoe verloopt de totstandkoming ervan? Cisca de Jong, projectmanager bij Staedion, deelt haar ervaringen.
Lees meer

Geertruidenberg

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/geertruidenberg
… : gemeente Geertruidenberg (kernenaanpak, sociaal domein), Thuisvester, bewoners. En in samenwerking met … informatie loket: Ons huis ons thuis Innovatiethema’s – trefwoorden Lokale kernen … dorpen. De opgave voor het langer thuis wonen is per kern ingedeeld …
Lees meer

Gemeenschapsopbouw met ouderen

https://www.platform31.nl/publicaties/gemeenschapsopbouw-met-ouderen
De wens om sociale contacten aan te gaan, is voor ouderen vaak de reden om in een wooncomplex voor ouderen te gaan wonen. Eenmaal in dat complex zijn zij best bereid en in staat te investeren in de vitaliteit van hun woongemeenschap. Maar dat kunnen zij niet alleen. Een enthousiasmerende en betrokken professional is onontbeerlijk om woongemeenschappen op den duur sociaal en levendig te krijgen, zo blijkt uit het experiment Vitale woongemeenschappen van Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Lees meer

Vitale woongemeenschappen - Studio BRUIS

https://www.platform31.nl/publicaties/vitale-woongemeenschappen-1
In het experiment ‘Vitale woongemeenschappen’ werkten Platform31 en Aedes-Actiz Kennis-centrum Wonen-Zorg samen met bewoners aan het ‘bruisend maken’ van hun gemeenschap. Studio BRUIS ontwikkelde een handboek en een draaiboek (en bijbehorende PowerPoint presentatie), waarmee professionals deze aanpak direct in de praktijk kunnen brengen.
Lees meer

Vitale woongemeenschappen

https://www.platform31.nl/publicaties/vitale-woongemeenschappen
In het experiment ‘Vitale woongemeenschappen’ werkten Platform31 en Aedes-Actiz Kennis-centrum Wonen-Zorg samen met bewoners aan het ‘bruisend maken’ van hun gemeenschap. De Universiteit van Humanistiek evalueerde het experiment.
Lees meer

Vitale woongemeenschappen in de praktijk

https://www.platform31.nl/nieuws/vitale-wooncomplexen-in-de-praktijk
Huurders Organisatie Amstelflat meldde Mooiland zich aan voor het Experiment Vitale woongemeenschappen. Nog niet zo lang geleden was hier sprake van leegstand. Nu bruist het in de Amstelflat. Hoe dat kan? Liefde voor oudere mensen, gebak en… een kleine revolutie aan de koffietafel.
Lees meer

Woningaanpassingen slim combineren

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/woningaanpassingen-slim-combineren
Een meerjarige, strategische visie op wonen en zorg is een belangrijk kader en beginpunt voor een gezamenlijke aanpak.
Lees meer

Netty van Triest

https://www.platform31.nl/over-platform31/medewerkers/netty-van-triest
Platform31 ontwikkelt samen met partners kennis in (wetenschappelijk) onderzoek, praktijkexperimenten en netwerken over economie, sociale thema’s, wonen, ruimte, duurzaamheid, demografie en governance.
Lees meer

Werkateliers wonen en zorg voor partnercorporaties

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/werkateliers-wonen-en-zorg-voor-partnercorporaties
… van andere partijen. Het Langer Thuis en Weer Thuis in de wijk zijn … . Aanmelden Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk Vrijdag … geschikt en inclusief. Het Innovatieprogramma Langer thuis – inclusieve wijk ontwikkelt met 24 …
Lees meer

Koppelen van fysiek en sociaal in kwetsbare Delftse wijken

https://www.platform31.nl/nieuws/koppelen-van-fysiek-en-sociaal-in-kwetsbare-delftse-wijken
Wethouder Karin Schrederhof combineert het fysieke en het sociale domein in haar portefeuille Wonen, Wmo en Sport – een zeldzaamheid. Platform31 sprak haar over lessen uit het verleden, de huidige stand van zaken en de toekomst van de domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpak.
Lees meer

Inclusieve wijk: voorzieningen

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/innovatiethema-s/thema-inclusieve-wijk-voorzieningen
… contact tussen buurtbewoners;  Ondersteunen van langer thuis wonen door een achterwacht of … gewenste inclusieve aanpak voor het langer thuis wonen. Breda is opgedeeld in … leefomgeving is cruciaal voor het langer thuis wonen. De gemeente Delft richt …
Lees meer