Zoekresultaten

121-140 van 182 resultaten voor 'langer thuis'

Wie de wooncrisis wil oplossen, moet de corporaties de ruimte geven

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/wie-de-wooncrisis-wil-oplossen-moet-de-corporaties-de-ruimte-geven
Als corporatie zien wij dagelijks de gevolgen van de afbraak van het woonbeleid. Het Woonprotest van afgelopen komend weekend zette dit nog eens groots op de kaart. Het doet ons goed dat politici van links tot rechts zich nu openlijk uitspreken voor het oplossen van de wooncrisis.
Lees meer

“Denk in scenario’s bij de ontwikkeling van een woonzorgvisie”

https://www.platform31.nl/nieuws/denk-in-scenario-s-bij-de-ontwikkeling-van-een-woonzorgvisie
Veel gemeenten werken op dit moment aan een woonzorgvisie. Hoe kunnen zij daarbinnen inspelen op een onvoorspelbare en onzekere toekomst? Eén van de opties is door te werken met scenario’s. Daarmee draai je het denken om en zet je juist die onzekerheden, en de vraag hoe je op die onzekerheden inspeelt, centraal.
Lees meer

Integrale aanpak en creativiteit nodig bij aanpak vakantieparken

https://www.platform31.nl/nieuws/regionale-leerkringen-aanpak-vakantieparken-van-start
Gemeenten en provincies uit heel Nederland zijn gestart met regionale leerkringen om hun verouderde vakantieparken aan te pakken. In Assen, Gouda en ’s-Hertogenbosch deelden ongeveer 75 deelnemers uit de regio waar zij mee bezig zijn, waar ze tegenaanlopen en welke kennisbehoeften ze hebben.
Lees meer

Woonomgeving steeds belangrijker voor ouderen

https://www.platform31.nl/nieuws/woonomgeving-steeds-belangrijker-voor-ouderen
Samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceert Platform31 het magazine ‘Oud worden in Nederland’. Daarin staat de relatie tussen ouderen en hun woonomgeving centraal. Vanuit verschillende invalshoeken belicht dit magazine het belang van buurten en dorpen voor zelfstandig wonende ouderen.
Lees meer

Bijeenkomst Provinciale parels: ervaringen met Woonzorgwijzer

https://www.platform31.nl/nieuws/bijeenkomst-provinciale-parels-ervaringen-met-woonzorgwijzer
Tijdens de bijeenkomst Provinciale parels wonen en zorg, deelden gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokkenen hun eerste ervaringen van het experiment met de Woonzorgwijzer.
Lees meer

Special Wonen en zorg voor ouderen

https://www.platform31.nl/nieuws/special-wonen-en-zorg-voor-ouderen
In de special ‘Wonen en zorg voor ouderen’ bieden we u een selectie uit onze kennisproducten die nauw aansluit bij het programma Wonen en zorg voor ouderen van BZK en VWS.
Lees meer

Pauze in Krimpland

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/pauze-in-krimpland
Zijn we klaar met krimp, en alles wat daar bij hoort, of zien we slechts een pauze in het ‘Krimpland’, zoals ook Maurice Hermans uit Parkstad stelde in zijn blog. En als dat zo is, wat doen we dan tijdens de pauze?
Lees meer

Om domeinoverstijgend te kunnen werken moeten we elkaars taal leren spreken

https://www.platform31.nl/nieuws/om-domeinoverstijgend-te-kunnen-werken-moeten-we-elkaars-taal-leren-spreken
Platform31 sprak met Yvonne van Mierlo (participatiebedrijf Ergon) over haar visie op domeinoverstijgend werken in wijken en de lessen die zij heeft geleerd tijdens dit initiatief.
Lees meer

Fit & Vitaal in De Vroon: collectief wonen voor senioren met het heft in eigen handen

https://www.platform31.nl/nieuws/fit-vitaal-in-de-vroon-collectief-wonen-voor-senioren-met-het-heft-in-eigen-handen
Wat maakt het vernieuwde woon(zorg)concept van het appartementencomplex De Vroon in Den Haag tot een succes? We spreken de initiatiefnemers.
Lees meer

Landelijk gebied als inspirator: van vergrijzen naar vernieuwen

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/landelijk-gebied-als-inspirator-van-vergrijzen-naar-vernieuwen
De energie, creativiteit en innovatie in het landelijk gebied om tot vernieuwende oplossingen rond de vergrijzing te komen vallen ons op.
Lees meer

De waarde van organisatienetwerken

https://www.platform31.nl/nieuws/de-waarde-van-organisatienetwerken
Steeds meer blijkt dat maatschappelijk organisaties complexe maatschappelijke vraagstukken niet meer in hun eentje, met de bestaande manier van werken, kunnen oplossen. We zien steeds meer organisatienetwerken ontstaan in de (semi-)publieke sector. Ondanks hun belang voor de effectiviteit van het publieke domein, weten we nog weinig van het ontwerp en de opbrengsten van deze netwerken.
Lees meer

Zorgboerderijen als innovatief woonzorgconcept voor ouderen

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/zorgboerderijen-als-innovatief-woonzorgconcept-voor-ouderen
Bewoners van zorgboerderijen hebben een actiever dagelijks leven dan bewoners van reguliere verpleeghuizen. Ze hebben meer betekenisvolle activiteiten, meer sociaal contact met anderen, kunnen zich vrijer bewegen en komen vaker buiten.
Lees meer

Onderwijsproducten over verward gedrag: een evaluatie van de ontwikkeling en opbrengsten

https://www.platform31.nl/nieuws/onderwijsproducten-over-verward-gedrag-een-evaluatie-van-de-ontwikkeling-en-opbrengsten
Hoe ga je om met mensen die verward gedrag vertonen en hoe werk je goed samen met collega’s van andere organisaties? Praktijk- en onderwijsinstellingen ontwikkelden samen onderwijsproducten voor mbo, hbo en nascholing met hulp van subsidie van ZonMw. Platform31 en onderzoeksinstituut IVO brachten voor ZonMw de opbrengsten van de verschillende onderwijsproducten in kaart.
Lees meer

Flexwonen is een onderdeel van oplossing woningtekort

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/flexwonen-is-een-onderdeel-van-oplossing-woningtekort
De druk op de woningmarkt vraagt om een actieve aanpak van overheid, gemeenten en corporaties. Flexibele en tijdelijke huisvesting kan een onderdeel zijn van de oplossing.
Lees meer

Terugblik online bijeenkomst leernetwerken langdurige zorg en verward gedrag

https://www.platform31.nl/nieuws/terugblik-online-bijeenkomst-leernetwerken-langdurige-zorg-en-verward-gedrag
Hoe houd je een leernetwerk, waarbij een niet vanzelfsprekende samenwerking tussen verschillende disciplines centraal staat, in tijden van coronamaatregelen in stand? Dit was één van de vragen die aan bod kwamen bij de online projectleidersbijeenkomst voor leernetwerken rond langdurige zorg en verward gedrag op vrijdag 17 april.
Lees meer

Laat Bert netjes buiten de lijntjes kleuren

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/laat-bert-netjes-buiten-de-lijntjes-kleuren
Waar liggen de grenzen van het takenpakket van een wijkbeheerder van een woningcorporatie? Mijn antwoord: laat Bert vooral doen waar hij goed in is, want professionals als Bert zijn goud waard.
Lees meer

De Rotterdamse Laurens Bruist

https://www.platform31.nl/nieuws/de-rotterdamse-laurens-bruist
Hoe maak je een woongebouw weer gezellig en het elkaar gedag groeten weer gewoon? Hoe zorg je dat clubjes en groepjes van gelijkgestemden elkaar makkelijk kunnen vinden? Wooncomplex De Laurens I en II in de Rotterdamse wijk Ommoord ging met methode BRUIS aan de slag.
Lees meer

De grijze haren van initiatiefnemers van woonvormen voor senioren

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/de-grijze-haren-van-initiatiefnemers-van-woonvormen-voor-senioren
Je droom gaat over die gemeenschappelijke kruidentuin. De realiteit gaat echter al snel over bestemmingsplanprocedures, exploitatiekosten en hypotheken. Ik vroeg de initiatiefnemers van nieuwe woonvormen waar ze allemaal tegenaan liepen.
Lees meer

Leefbaarheidsmatrix brengt structuur bij gesprek over rol, urgentie en taken

https://www.platform31.nl/nieuws/leefbaarheidsmatrix-brengt-structuur-bij-gesprek-over-rol-urgentie-en-taken
Woningcorporatie Woonlinie uit de regio Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena gebruikte de leefbaarheidsmatrix van Platform31 voor het opstellen van hun leefbaarheidsvisie en -agenda. Hoe werkte dat? Hoe voer je hierover het gesprek intern – en met andere organisaties? En helpt de matrix bij het huisvesten van mensen die verward gedrag kunnen vertonen?
Lees meer

Lessen uit Londen

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/lessen-uit-londen
Het lijkt nu zo simpel, maar met een blik terug in de tijd is er veel respect voor de Londense lefgozers (m/v) van toen! Visionairs, maar ook harde werkers om te zorgen dat opbrengsten en winsten niet alleen naar Google zijn gegaan, maar ook naar (sociale!) woningbouw, onderwijs en ov-infrastructuur (niet voor auto’s).
Lees meer