Zoekresultaten

221-240 van 355 resultaten voor 'langer thuis'

Podcast31: Meerpartijensamenwerking bij ontwikkelen en uitvoeren van de woonzorgvisie

https://www.platform31.nl/nieuws/meerpartijensamenwerking-bij-ontwikkelen-en-uitvoeren-van-de-woonzorgvisie
In de derde aflevering van de podcastreeks 'Toekomstbestendig wonen met zorg' zoomen we in op samenwerken om tot een goede, breed gedragen woonzorgvisie te komen én uit te voeren.
Lees meer

Rotterdam

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/rotterdam
… o.a. energie, klimaatadaptief, langer thuis) die samenkomen in woonwijken. … woonzorg-concepten, vervoer, bewustwording langer thuis, inclusieve, zorgarrangementen, eenzaamheidspreventie … Lage Land helpt senioren langer thuis wonen (gesprek met procesmanager …
Lees meer

Roermond

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/roermond
… meer naar voren, waaronder het langer thuis wonen en de inclusieve wijk … meer bij betrekken. Het innovatieprogramma Langer thuis – inclusieve wijk sluit hier op … wonen en zorg en het langer thuis wonen in De Donderberg: een …
Lees meer

Zaanstad

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/zaanstad
… ) een startsessie innovatief organiseren over Langer Thuis-opgave in de Amandelbloesem. De … gemeente Zaanstad stelt dat Langer thuis niet alleen een vraagstuk is … professionals aan tegen het vraagstuk langer thuis in de inclusieve wijk? Wie …
Lees meer

Thema: Wonen en zorg

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg
Platform31 werkt aan het thema Wonen en zorg. Hier vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.
Lees meer

Waar niemand aan denkt

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/waar-niemand-aan-denkt
Mensen worden ouder dan ze denken. Wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt?
Lees meer

Eerst hulp bij uw woonzorgvisie

https://www.platform31.nl/nieuws/eerst-hulp-bij-uw-woonzorgvisie
Gemeenten worden gestimuleerd om in 2021 een woonzorgvisie op te stellen. Voor veel gemeenten is dit nog best een uitdaging. Speciaal voor deze gemeenten start Platform31 begin 2021 met een kennis- en leertraject Woonzorgvisie.
Lees meer

Comfortabel wonen met dementie

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/woningaanpassingen-slim-combineren/comfortabel-wonen-met-dementie
… ervoor dat demente ouderen comfortabel langer thuis kunnen blijven wonen? Familie, mantelzorgers … van BZK en VWS Programma: Langer thuis Activiteiten: Handreiking, blog In de … een huis eruit, dat als thuis aanvoelt? Lees verder
Lees meer

Het verschil tussen time-outvoorzieningen en interventiewoningen

https://www.platform31.nl/nieuws/time-outvoorzieningen-en-interventiewoningen
Er bestaan verschillende voorzieningen waar mensen kort kunnen verblijven. We zien echter dat er nog weleens verwarring is over wat deze woonvormen inhouden. In dit artikel lichten we time-outvoorzieningen en interventiewoningen – en de variatie daarin – toe.
Lees meer

Kennisdossier Armoede en schulden

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/schulden-en-armoede
Het Platform31 kennisdossier Armoede en Schulden informeert bestuurders en beleidsmedewerkers over de actuele en meest relevante inhoudelijke kennis rondom het thema armoede en schulden.
Lees meer

Wonen, een mensenrecht, en wel zo normaal mogelijk

https://www.platform31.nl/nieuws/wonen-een-mensenrecht-en-wel-zo-normaal-mogelijk
Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde om een leven te kunnen leiden in overeenstemming met een mensenwaardig bestaan, zo stelt het College voor de Rechten van de mens. In lijn met het VN-verdrag Handicap voegt de Commissie Toekomst Beschermd Wonen het ‘normaliseren van wonen’ daaraan toe.
Lees meer

Evaluatie en begeleiding van leernetwerken

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/evaluatie-en-begeleiding-van-leernetwerken
Het aantal senioren in Nederland stijgt en zij wonen langer zelfstandig thuis. Dit brengt een urgente opgave met zich mee: er is veel behoefte aan nieuwe woonvormen waar senioren prettig oud kunnen worden. Het aanbod hiervan blijft echter sterk achter op de vraag. Platform31 draagt in dit 3-jarige innovatieprogramma (2019-2021) bij aan het van de grond komen van wooninitiatieven voor senioren. We ondersteunen en inspireren met goede voorbeelden en kennis.
Lees meer

Kerkrade

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/kerkrade
… ’s – trefwoorden communcatie & voorlichting langer thuis, passend wonen, flexibele woonvormen, duurzaamheid … levensloopbestendig wonen. Het multidisciplinaire project ‘Langer thuis, naar levensloopbestendige particuliere woningen in …
Lees meer

Nieuw corporatieprogramma gelanceerd!

https://www.platform31.nl/partners/partners-van-platform31/corporaties/corporatieprogramma-2018/nieuw-corporatieprogramma-gelanceerd
… worden aangepast op het langer thuis wonen,, wat het langer thuis wonen betekent voor …
Lees meer

Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/strategisch-samenwerken-wonen-zorg/gebiedsgerichte-aanpak-wonen-welzijn-zorg
… ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen, moeten wonen, welzijn … van BZK en VWS Programma: Langer thuis Activiteiten: publicaties: Kennisdossier Strategisch werken …
Lees meer

Samen wonen voor uitstromers met een psychische kwetsbaarheid

https://www.platform31.nl/nieuws/samen-wonen-voor-uitstromers-met-een-psychische-kwetsbaarheid
Rienk Buter, manager vastgoed van GGZ-zorgondernemer Kwintes, vertelt over een bijzondere woongemeenschap in Amersfoort: Wijck Wonen, 41 studio’s voor onder meer huurders die uitstromen uit Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang.
Lees meer

Gemengd wonen voor psychiatrische cliënten als tussenstap naar zelfstandigheid

https://www.platform31.nl/nieuws/gemengd-wonen-voor-psychiatrische-clienten-als-tussenstap-naar-zelfstandigheid
Het is een nieuwe stap voor corporaties en zorginstellingen: mensen met complexe psychiatrische aandoeningen grotendeels zelfstandig laten wonen in een gemengd complex met reguliere huurders. Het vraagt intensieve samenwerking tussen corporatie en zorgorganisatie. Twee Utrechtse partijen realiseerden deze gemengde woonvorm met succes.
Lees meer

Wie de wooncrisis wil oplossen, moet de corporaties de ruimte geven

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/wie-de-wooncrisis-wil-oplossen-moet-de-corporaties-de-ruimte-geven
Als corporatie zien wij dagelijks de gevolgen van de afbraak van het woonbeleid. Het Woonprotest van afgelopen komend weekend zette dit nog eens groots op de kaart. Het doet ons goed dat politici van links tot rechts zich nu openlijk uitspreken voor het oplossen van de wooncrisis.
Lees meer

“Denk in scenario’s bij de ontwikkeling van een woonzorgvisie”

https://www.platform31.nl/nieuws/denk-in-scenario-s-bij-de-ontwikkeling-van-een-woonzorgvisie
Veel gemeenten werken op dit moment aan een woonzorgvisie. Hoe kunnen zij daarbinnen inspelen op een onvoorspelbare en onzekere toekomst? Eén van de opties is door te werken met scenario’s. Daarmee draai je het denken om en zet je juist die onzekerheden, en de vraag hoe je op die onzekerheden inspeelt, centraal.
Lees meer