Zoekresultaten

181-200 van 355 resultaten voor 'langer thuis'

Intensieve samenwerking rond gezamenlijke opgave huisvesting kwetsbare doelgroepen

https://www.platform31.nl/nieuws/intensieve-samenwerking-rond-gezamenlijke-opgave
Steeds meer mensen uit beschermd wonen en de maatschappelijke opvang gaan zelfstandig in de wijk wonen. Vanwege een laag inkomen komen zij snel terecht in relatief kwetsbare wijken. In Utrecht werken de gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders samen om deze ongunstige ontwikkeling tegen te gaan. Over de gehanteerde aanpak spreken we met Marleen Hin en Pascal Budding van de gemeente Utrecht.
Lees meer

Bouwen voor aandachtsgroepen met de gemeenschap voor ogen: inspiratie en tips

https://www.platform31.nl/nieuws/bouwen-voor-aandachtsgroepen-met-de-gemeenschap-voor-ogen-inspiratie-en-tips
Tijdens de Vijfde Verstedelijkingsconferentie van de provincie Zuid-Holland ging de aandacht uit naar het versnellen en innoveren van het bouwproces, maar ook naar het bouwen voor specifieke doelgroepen, zoals woonvormen met zorg of begeleiding. Voor wie er niet bij was, een résumé.
Lees meer

Werken aan wonen met ondersteuning voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid

https://www.platform31.nl/publicaties/werken-aan-wonen-met-ondersteuning-voor-mensen-met-een-psychische-kwetsbaarheid
Deze publicatie heeft als doel om beleidsadviseurs, programmaleiders en hun opdrachtgevers te voorzien van deze kennis en van praktische voorbeelden in de zoektocht naar goed wonen met ondersteuning voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid.
Lees meer

Handreiking voor kansrijk samenwerken

https://www.platform31.nl/publicaties/handreiking-voor-kansrijk-samenwerken
Voor een goede klantgerichte oplossing voor uitstromers uit het Beschermd Wonen of de Maatschappelijke Opvang is samenwerking nodig van gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Deze handreiking geeft tips en advies over hoe je aan de slag kunt gaan.
Lees meer

De cobra van de woonruimteverdeling

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/de-cobra-van-de-woonruimteverdeling
Het huidige verdeelsysteem van huurwoningen werkt niet goed. Wachtrijen worden alleen maar langer en mensen wonen steeds minder vaak passend. De app Huisjehuisje lost dat probleem op een radicaal andere manier op.
Lees meer

Pannenbier, het hoogste punt van een nieuwe samenleving?

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/pannenbier-het-hoogste-punt-van-een-nieuwe-samenleving
Samen Beter richt zich op het ingang zetten van een transformatie door het bevorderen van gezondheid en vitaliteit in plaats van op het bestrijden van ziekte. Geen nieuwe gedachte, maar wel één waarmee menig organisatie worstelt.
Lees meer

Organisatienetwerken van waarde

https://www.platform31.nl/publicaties/organisatienetwerken-van-waarde
Deze publicatie biedt een eerste inzicht in het functioneren van nieuwe organisatienetwerken. Ondanks hun belang voor de effectiviteit van het publieke domein, weten we nog weinig van het ontwerp en de opbrengsten. Dat is de reden voor deze casusstudie.
Lees meer

Aan de slag met de serviceflat in Nederland

https://www.platform31.nl/publicaties/aan-de-slag-met-de-serviceflat-in-nederland
Dit rapport biedt adviezen voor vernieuwing op het gebied van zorg, woon-service concept en financiering van transformatie. Serviceflats kunnen de adviezen en aanbevelingen zien als handvatten in hun transformatieproces.
Lees meer

Actualiteiten

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/schulden-en-armoede/actualiteiten
Steeds meer huishoudens kampen met betalingsachterstanden. Zo verdubbelde het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening sinds het begin van de crisis. De uitvoering en invulling van het armoede- en schuldenbeleid is sinds de decentralisaties voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hierbij wordt van de gemeenten verwacht dat zij integraal werken en burgers zo veel mogelijk ondersteunen bij hun maatschappelijke participatie.
Lees meer

Wonen 2050: van ongeschikte naar geschikte woning

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/innovatiethema-s/thema-wonen-2050-van-ongeschikte-naar-geschikte-woning
… vanuit het lokale programma Langer Thuis gesprekken met geïnteresseerde inwoners. … mijn wijk nodig om langer thuis te blijven wonen. Zorgtechnologie … zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Programma Langer Thuis (Ministerie VWS …
Lees meer

Heerlen

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/heerlen
… onder andere ingegrepen voor het langer thuis wonen (galerij en balkons … , levensloopgeschiktbheid, tussenvorm verpleeghuis en thuis, niet specifiek senioren, maar … ineen en realiseren virtuele thuiszorg (programma Langer Thuis) Pilot 10 appartementen 10 …
Lees meer

Nieuw stadshart voor Delfzijl aan zee; setting voor 'Wonen met een plus'

https://www.platform31.nl/nieuws/nieuw-stadshart-voor-delfzijl-aan-zee-setting-voor-wonen-met-een-plus
Als antwoord op bevolkingskrimp kiest Delfzijl voor een kwaliteitsimpuls in wonen en recreatie. Sinds 2013 werkt de stad aan een ambitieuze gebiedsontwikkeling. Delfzijl zet in op een compacter winkelgebied, een verbinding met het strand en ‘Wonen met een plus’. Een woonconcept voor senioren en starters.
Lees meer

Leiden

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/leiden
… stedelijke opvang van dak- en thuislozen en het Stadsbouwhuis, biedt unieke … wonen, ook inspelen op langer thuis wonen en voorlichting langer thuis, passend wonen, flexibele …
Lees meer

Hilversum

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/hilversum
… wooncomplexen, Sociëteit van Toen, Thuismaken Netwerk Omvang buurt 3.000 … Woningvoorraad - Bouwperiode Dorp/kern Uniek Thuis- en buurtmaken. Buurtagenda: vergroten sociale … de themabijeenkomst van het Innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk. …
Lees meer

Vitale woongemeenschappen

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/vitale-woongemeenschappen
Een meerjarige, strategische visie op wonen en zorg is een belangrijk kader en beginpunt voor een gezamenlijke aanpak.
Lees meer

2.4.13 Wonen met zorg in de wijk

https://www.platform31.nl/wijkengids/2-de-wijkaanpak-door-de-jaren-heen/2-4-13-wonen-met-zorg-in-de-wijk
… trend is kortom dat mensen langer thuis wonen en voor hulp … in deze wijken inderdaad langer zelfstandig wonen dan ouderen … zich langer alleen te redden en hebben zij minder thuiszorg nodig … . Doel is zelfsturing en langer zelfstandig wonen te bevorderen. …
Lees meer