Onderzoek

Platform31 verbindt beleid, praktijk en (wetenschappelijk) onderzoek. Platform31 heeft tien jaar ervaring met wetenschappelijk onderzoek met en voor de praktijk. Daarin werken we met consortia van stedelijke partijen en universitair onderzoekers aan strategische vragen in stad en regio. Ook maatschappelijke organisaties en de private sector betrekken we hierbij.

SURF is de vlag waaronder alle onderzoeksgerelateerde activiteiten binnen Platform31 plaatsvinden.

De Wetenschappelijke Board Platform31 bestaat uit een selecte groep wetenschappers en is bedoeld om de verbinding tussen wetenschap en praktijk verder te versterken.

In KKS hebben consortia van universitaire onderzoeksgroepen en stedelijke partijen in de periode 2007-2014 samengewerkt aan ongeveer 60 onderzoeken op uiteenlopende thema’s.

Platform31 kantoor