Kennis- en leertraject

Dit kennis- en leertraject is een initiatief van het ministerie van BZK en wordt uitgevoerd in een consortium door Antea Group, Rho adviseurs, TNO, Platform31, Rebel Group en Over Morgen.

Energietransitie en de Omgevingswet

Hoe kunnen de instrumenten van de Omgevingswet gemeenten helpen bij het bereiken van de eigen en nationale klimaat- en energiedoelstellingen? Variërend van plaatsen van windmolens en zonneakkers, tot gasloze wijken en gebruik van restwarmte. Deze vraag staat centraal in een kennis- en leertraject dat begin 2019 van start gaat.

Ervaring uit eerdere pilots heeft geleerd dat gemeenten veel vragen hebben over hoe zij het instrumentarium van de Omgevingswet kunnen inzetten voor energie- en klimaatvraagstukken. In dit traject willen we gezamenlijk op zoek naar antwoorden op een aantal van deze vragen om zo een volgende stap te zetten.

Voor de pilots zijn we uitdrukkelijk op zoek naar gemeenten die al stappen hebben gezet rond visievorming over de energietransitie (bijvoorbeeld werken aan een Regionale Energiestrategie) en nu de verbinding naar de Omgevingswet (willen) maken. Er is plek voor acht gemeentelijke pilots, die onder begeleiding met deze vraag aan de slag gaan. Andere geïnteresseerden kunnen in een tweede ring meedenken en meeleren.

Het gaat in de pilots om vragen als: Welke besluiten zijn nodig om een wijk aardgasvrij te maken en welke rol spelen de diverse kerninstrumenten daarbinnen? Hoe kun je de ambities uit de omgevingsvisie juridisch borgen? Hoe en waar leg je samenwerking tussen gemeente, bedrijf en burger vast? Welke instrumenten van de Omgevingswet kun je hiervoor gebruiken? Welke kansen en beperkingen biedt de Omgevingswet voor het versnellen van de energietransitie?

energielandschap