cover Zwolle als uitnodigende overheid - Bouwstenen wr

Download

×

Download bestand

Zwolle als uitnodigende overheid

Bouwstenen

Zwolle werkt aan een visie op de stad. Gebiedsontwikkeling anno 2015 gaat immers niet meer over het statisch vastleggen van een eindbeeldplanning, maar over het dynamisch bieden van ruimte. Van blauwdrukplanologie naar uitnodigingsplanologie, dat is de trend.

Zwolle ambieert een visie waarin de stad optreedt als uitnodigende overheid die zowel flexibiliteit biedt als ook heldere keuzes maakt. Met brede voorzieningen voor iedereen én proactieve burgers die het heft in eigen handen nemen. Platform31 begeleidde de gemeente Zwolle en ontwikkelde gezamenlijk enkele bouwstenen. In aanloop naar deze visie formuleert deze notitie de belangrijkste bouwstenen voor een Uitnodigende Overheid. Om zo vorm en inhoud te kunnen geven aan de (nieuwe) rollen en te bepalen wat uitnodigen en faciliteren betekent voor de inhoud en het maakproces van de structuurvisie én de gebiedsprofielen.

Lees ook:
Uitnodigende overheid zoekt bouwstenen voor een Zwolse visie

Contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met:

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

06 10 15 67 08