Zo flexibel als een huis cover

Download

×

Download bestand


Zo flexibel als een huis

Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de huurwoningmarkt

Auteurs: Frank Wassenberg en Hanneke Schreuders

De maatschappij wordt op velerlei terreinen dynamischer evenals de woonwensen van mensen. Een goede en betaalbare woning voor iedereen is echter niet vanzelfsprekend. De huidige woningmarkt ‘zit op slot’. Platform31, Corpovenista en ministerie van BZK onderzochten kansrijke oplossingsrichtingen om meer dynamiek in de huurwoningmarkt te brengen. Een huurmarkt waar meer woningen beschikbaar komen en meer mensen passend kunnen wonen: naar inkomen, naar woonwensen en naar persoonlijke behoeften.

Het onderzoeksrapport beschrijft allereerst het onderzoeksproces: wat zijn de veranderingen in de samenleving? Wat zijn (mogelijk) belemmerende huurwetten en –regels? Wat waren eerdere pogingen tot flexibilisering in Nederland?

Ook haalden de onderzoekers inspiratie uit het buitenland. Kennen onze buurlanden een dynamischer woningmarkt? En keken ze naar de resultaten van directe bemiddeling: levert actieve bemoeienis meer tevreden mensen op in passender huisvesting? En tot slot keken ze naar fiscale mogelijkheden: hoe week je spaargeld van burgers los?

Al deze inspiratie vormden de bron voor oplossingsrichtingen. Samen met experts en professionals in het veld, zijn er circa twintig richtingen benoemd die allemaal serieuze aandacht behoeven. Hieruit selecteerden de onderzoekers er zes, die het meest kansrijk zijn om nader te onderzoeken, om verder uit te werken, om mee te experimenteren of om gewoon te gaan doen.
contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: