Download

pdf, 1,4 MB

×

Download bestand

Zijn vitale gemengde wijken maakbaar?

Essay Kenniswerkplaats leefbare wijken Rotterdam

Platfom31 schreef dit essay voor de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aan de basis ervan liggen twee rapporten die Platform31 vorig jaar publiceerde:

Aanleiding tot het schrijven van het essay was de vaststelling dat Rotterdam een van de weinige steden is waar de verschillen in leefbaarheid tussen wijken in de periode 2014 en 2016 verder is gegroeid. Aan de hand van recent statistisch materiaal, actuele publicaties en genoemde rapporten werken de auteurs de vraag uit of vitale gemengde wijken maakbaar zijn. Een hoogst actuele vraag, gezien de voortschrijdende segregatie in onze grote steden en de verdringing op steeds meer plaatsen van middelbaar opgeleiden en laag opgeleiden ten faveure van (vermogende) hoogopgeleiden. Aan het einde van dit essay signaleren de auteurs nieuwe ambities in de wijkaanpak en een ontwikkeling in de richting van meer overheidssturing en minder marktsturing.

cover-zijn-vitale-gemengde-wijken-maakbaar