Download

pdf, 1 MB

×

Download bestand

WoonZorgwijzer: basis voor een gesprek over wonen, zorg en ondersteuning

Handreiking en toepassingsmogelijkheden

De WoonZorgwijzer is een data-instrument dat gemeenten, corporaties en aanbieders van zorg en welzijn kunnen gebruiken bij het bepalen van hun beleid en aanbod. Met kaarten op postcodeniveau toont de WoonZorgwijzer informatie over de aanwezigheid van aandoeningen in een gebied, zoals het aandeel mensen met een licht verstandelijke beperking of somatische aandoening. Het geeft ook aan in welke mate deze aandoeningen leiden tot beperkingen op domeinen als administratie en financiën, angst- en stemmingsproblematiek en mobiliteit. De WoonZorgwijzer vormt zo een hulpmiddel in het gesprek tussen samenwerkende partijen voor het gebiedsgericht organiseren van wonen, zorg en welzijn.

Aan de slag met de WoonZorgwijzer

Wilt u ook aan de slag met de WoonZorgwijzer? Lees dan de handreiking die Platform31 en stichting In Fact in opdracht van de Provincie Zuid-Holland opstelde. Hierin staat achtergrondinformatie over de opbouw van de WoonZorgwijzer en over het gebruik ervan. Voorbeeldanalyses kunt u vinden in de volgende drie uitgewerkte toepassingsmogelijkheden:

Bekijk ook

Wat speelt er in een wijk? Wonen er veel mensen met een beperking? Is er behoefte aan specifieke voorzieningen? De Woonzorgwijzer brengt dát in kaart. Een handige tool voor bijvoorbeeld gemeenten, corporaties en zorgorganisaties. Bekijk hoe het werkt:

https://www.youtube.com/watch?v=KjlMvXe5ZZg

cover-woonzorgwijzer-basis-voor-een-gesprek