Wonen is hoofdzaak

Het VN-Verdrag Handicap voor jouw gemeente

Goed wonen is een voorwaarde om mee te doen aan de maatschappij, ook voor mensen met een handicap. Maar hoe zorg je er als gemeente voor dat iedereen goed kan wonen en de hulp en ondersteuning krijgt die daarbij nodig zijn? Platform31 werkte mee aan de Inspiratiebundel Wonen is hoofdzaak. Het VN-Verdrag Handicap in jouw gemeente van de VNG.

In deze bundel staan voorbeelden hoe gemeenten kunnen werken aan goed wonen voor mensen met een beperking. De auteurs gaan in op wat er wordt verstaan onder goed wonen, waarom het van belang is en hoe je er als gemeente voor kunt zorgen dat mensen goed wonen met de juiste ondersteuning. Ook staan er een flink aantal interviews in ter inspiratie.

Iedereen doet mee!

De inspiratiebundel Wonen is hoofdzaak is opgesteld in het kader van het VNG-project Iedereen doet mee! Platform31 nam deel aan de redactie van de publicatie en leverde enkele van de praktijkvoorbeelden aan. De kennis en het netwerk dat Platform31 heeft ingebracht is afkomstig uit het experiment Weer Thuis.