Download

Pdf, 3,3 MB

×

Download bestand

Wonen in de luwte

Een verkennend onderzoek naar bewoning van vakantieparken op de Veluwe

Van een deel van de vakantieparken in Nederland staat hun functie in de toeristische infrastructuur onder druk. Enerzijds is er een overaanbod van oudere parken met een kwalitatief matig aanbod, anderzijds worden er nieuwe, hoogwaardige recreatiewoningen ontwikkeld. Dit leidt ertoe dat deze vakantieparken gebruikt worden om, voor korte of langere tijd te wonen, hoewel dat volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. Dit fenomeen is niet nieuw, maar lijkt toe te nemen en een meer verschillende groepen te betreffen, waaronder kwetsbare mensen. Om meer grip te krijgen op dit vraagstuk en mogelijke oplossingen te formuleren, hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het programma Vitale Vakantieparken onderzoek laten uitvoeren naar permanente bewoning van vakantieparken op de Veluwe. Dit rapport beschrijft de bevindingen van het onderzoek. Het geeft inzicht in aantallen bewoners, hun achtergrond en motieven en de context die bijdraagt aan hun verblijf op een vakantiepark.

Meer lezen

Cover Wonen in de luwte

Wooncongres 2023

Woonambities versneld omzetten in meer woonruimte

Wat kun jij doen om Hugo de Jonge en de vele woningzoekenden door deze wooncrisis te helpen? Kom naar het Wooncongres 2023. Lees meer