Download

pdf, 3,3 MB

×

Download bestand

Wijkgericht werken: zo doen we dat

Werkboek voor pioniers en doordenkers

Hoe geef je als gemeente succesvol en effectief vorm aan wijkgericht werken? Met die vraag gingen het Landelijk Platform Buurtgericht werken (LPB), A&O fonds Gemeenten en Platform31 met zes gemeenten aan de slag. Aan de hand van casuïstiek legden de deelnemers een verbinding tussen strategie, organisatiestructuur en samenwerking in hun gemeente. Want hoe maak je als gemeente een integraal wijkplan met bewoners én maatschappelijke partners? Of hoe ga je om met bewonersinitiatieven die goede ideeën maar niet tot uiting weten te brengen? Door gestructureerd naar deze casuïstiek te kijken, kun je lessen trekken voor de gehele gemeentelijke organisatie. In het werkboek ‘Wijkgericht werken, zo doen we dat!’ schreef Platfom31 de lessen uit de werkplaatsen op.

Zes trio’s van ambtenaren die werken in en aan de wijk kwamen naar de werkplaatsen. De deelnemers uit gemeenten waren niet alleen wijkambtenaren maar ook juist sectorale ambtenaren uit het sociale en fysieke domein. Hoewel de trio’s aan dezelfde opgaven werkten, kwamen ze elkaar toch niet elke dag tegen. In de werkplaatsen leerden wijk- en sectorambtenaren elkaar en elkaars werkzaamheden kennen. De deelnemende trio’s kwamen uit de gemeenten Coevorden, Oss, Oost Gelre, Overbetuwe, Almelo en Zwijndrecht.

Spanningsveld

In de werkplaatsen zochten we het spanningsveld op tussen de gemeentelijke organisatie en de weerbarstige praktijk. We keken daarbij specifiek naar de afstemming tussen de wijk- en sectorale ambtenaar. Want hoewel wijkgericht werken vaak op de bestuurlijke agenda staat, betekent dat niet direct dat alle ambtenaren in de gemeentelijke organisatie hiermee bekend zijn. Er zijn bestaande procedures, budgetten en kaders die niet aansluiten bij wijkgericht werken. Hoe breng je bijvoorbeeld de procedure dat er bomen door ziekte gekapt moeten worden samen met de wens van straatbewoners om meer groen in de buurt te hebben? Samen dachten de deelnemers na over hoe sector- en wijkambtenaren in gezamenlijkheid kunnen bijdragen aan het versterken van de relatie tussen gemeente en wijk.

Aan de slag

In dit werkboek presenteren we de lessen uit de werkplaatssessies voor gemeenten die aan de slag willen óf zijn met wijkgericht werken. Dit vullen we aan met ervaringen uit de casussen en interviews met wijkambtenaren. Een handige werkwijze voor wijkambtenaren om dit werkboek te gebruiken is om net zoals de deelnemers een casus centraal te stellen en daarmee zelf aan de slag te gaan. Onze tip is om samen aan de slag te gaan met sectorale beleidsmedewerkers en wijkambtenaren. Juist dan vind je de verbinding.

coverwerkboek-wijkgericht-werken

Liesbeth van de Wetering, concernstaf gemeente Groningen:

“Wat ik vaak zie bij gemeenten is dat ambtenaren erg probleemgericht denken. En dan met name vanuit hun eigen expertise een probleem denken te zien. Een wijk wordt dan ervaren als een optelsom van deelproblemen. Maar vaak zijn de oplossingen voor die deelproblemen niet de oplossing voor het grotere vraagstuk waar een wijk mee kampt. Vanuit wijkgericht werken denk je in kansen. Je gaat kijken naar waar al energie zit in een wijk, hoe de onderstroom is en hoe je iets structureels kunt doen met het sociaal cement van de wijk.”