Wijk Investeren

Download

×

Download bestand


Wijk Investeren

Auteurs Radboud Engbersen, Sander van der Ham, Jeroen Laven en Hanneke Schreuders

In maart 2016 sloot Platform31 samen met partner Stipo het in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerde driejarige experimentenprogramma ‘Wijk Investeren’ af. Drie Haagse pilots, twee Rotterdamse, één Amsterdamse en de dorpen Nieuw-Amsterdam (Emmen) en Nispen (Roosendaal) namen aan het programma deel. De pilots richten zich onder andere op dorpspleinen, stukjes buurt, gevels, binnentuinen, een buurtwerkplaats en een buurttuin. De eindevaluatie van het programma concludeert dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor een experimentwet WijkInvesteringsZone.

Het rapport schetst de aanleiding en achtergronden van het experimentenprogramma, de koerswijziging die het snel na de start heeft ondergaan en vat de belangrijkste conclusies kort samen. In de bijlagen zijn de 8 pilots beschreven en een reeks van instrumenten die in opzet en geest dicht liggen tegen een mogelijke WijkInvesteringsZone.

Meer informatie

Lees het nieuwsbericht Eindevaluatie experimentenprogramma Wijk Investeren

Platform31 Nieuwsbrief

Meer informatie over de nieuwsbrief