Download

Pdf, 903 kB

×

Download bestand

Werken met tijdelijke huurcontracten

Een overzicht van de huidige mogelijkheden en de eerste praktijkervaringen met nieuwe vormen van tijdelijke verhuur

Auteurs Annelies van der Nagel en Frank Wassenberg

Meer beschikbaarheid en een betere doorstroming op de woningmarkt. Dat is wat het Rijk heeft beoogd met de uitbreiding van mogelijkheden voor tijdelijke woningverhuur. Per 1 juli 2016 zijn een zestal nieuwe mogelijkheden ingevoerd. Hiermee hebben verhuurders meer middelen in handen om te anticiperen op een flexibele woonvraag. Bovendien moet het huurstelsel met de wetswijzigingen overzichtelijker en begrijpelijker zijn voor zowel huurder als verhuurder.

Platform31 zette in 2016 een leerkring op om de eerste verhuurders op weg te helpen om met de nieuwe maatregelen aan de slag te gaan. Tijdens deze leerkring verkenden de deelnemers gezamenlijk of en hoe tijdelijke contracten antwoorden geven op de woonbehoeften van verschillende doelgroepen. Leiden de tijdelijke huurcontracten daadwerkelijk tot betere doorstroming, ruimere beschikbaarheid van woningen en minder scheefwonen? Wanneer en hoe zijn welke mogelijkheden voor tijdelijke verhuur het beste in te zetten? En wat zijn aandachtspunten? Vijf woningcorporaties namen deel: Woonstad Rotterdam, Rijswijk Wonen, Elan Wonen, wonenCentraal en Woonbedrijf. Platform31 begeleidde de bijeenkomsten, organiseerde externe expertise en gaf verdieping aan relevante onderwerpen. In deze notitie leest u over de nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke woningverhuur. En zetten wij de belangrijkste conclusies en inzichten die we tijdens de leerkring hebben opgedaan op een rij.

Uit de leerkring zijn ook een aantal nuttige tools voortgekomen: een zevental modelcontracten voor de nieuwe vormen van tijdelijke verhuur en een beleidsmatig afwegingskader voor corporaties dat helpt bij de keuze voor het juiste tijdelijke contract. Het afwegingskader staat tevens online (Pdf, printversie) en is in deze notitie in de bijlage opgenomen.

De Magic Mix - Een verkenning van wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen