Download

pdf, 3,8 MB

×

Download bestand

Werken aan wonen met ondersteuning voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid

Steeds vaker is de wens dat mensen met een (psychische) kwetsbaarheid een eigen woning in de wijk huren. De kwetsbaarheid van deze huurders maakt dat zelfstandig wonen niet altijd vanzelf gaat en dat er ondersteuning nodig is. Om te zorgen dat het zelfstandig wonen van deze groep succesvol is, zijn gemeenten, corporaties en organisaties voor zorg en welzijn steeds vaker met elkaar in gesprek over de vragen: wat is nodig om te zorgen dat mensen met een ondersteuningsvraag goed kunnen wonen en welke bijdrage kan het woondomein daaraan leveren?

Deze publicatie heeft als doel om beleidsadviseurs, programmaleiders en hun opdrachtgevers te voorzien van deze kennis en van praktische voorbeelden in de zoektocht naar goed wonen met ondersteuning voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid.

De publicatie is één van de resultaten van het experiment Weer Thuis en gaat in op de volgende onderwerpen:

  • Context: de beweging van het wonen in instellingen naar het zelfstandig wonen in de wijk van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid;
  • Woonbehoefte van deze kwetsbare mensen;
  • Realisatie van de genoemde beweging in de praktijk;
  • En verdieping op het vlak van wet- en regelgeving.

Daarnaast vindt in deze publicatie praktijkverhalen van vier samenwerkingsverbanden: regio Noord- en Midden-Limburg, gemeente Utrecht, regio Noord-Veluwe en regio Gooi-Vechtstreek. De publicatie sluit af met een reflectie op de publicatie door twee ervaringsdeskundigen.

Experiment Weer Thuis

Het organiseren van voldoende en geschikte woningen voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid is één van de thema’s van het experiment Weer Thuis, dat Platform31 in 2019 en 2020 uitvoert. Platform31 werkt hiervoor samen met vijf samenwerkingsverbanden van gemeenten, corporaties en organisaties voor zorg en welzijn. Aan het experiment nemen Breda, de regio Gooi- en Vechtstreek, ‘s- Hertogenbosch, Utrecht en Venlo deel. Samen ontwikkelen we handvatten voor de praktijk. Dit doen we door kennis te ontwikkelen in de leergemeenschap met de vijf samenwerkingsverbanden en verdiepend onderzoek.

cover-werken-aan-wonen-met-ondersteuning