Download

pdf, 3,6 MB

×

Download bestand

Werken aan herstel en stabiliteit

Wijk- en buurtvoorzieningen met aandacht voor psychische kwetsbaarheid

Nu meer mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving zelfstandig in de wijk blijven wonen, vraagt dat aandacht voor de voorzieningen in de wijk. Welke voorzieningen dragen op wijk-, buurt of kernniveau bij aan herstel van mensen die dat nodig hebben? En aan het thuisgevoel van alle wijkbewoners, dus zowel van mensen met een psychische kwetsbaarheid als zonder? Welke manieren zijn er om de draagkracht van wijken en buurten te versterken? In het experiment Weer Thuis hebben we bouwstenen geïdentificeerd die bijdragen aan het zelfstandig wonen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving, en die (op onderdelen) op wijk- en buurtniveau kunnen worden georganiseerd. In deze publicatie werken we die uit en geven we voorbeelden uit de praktijk.

Voor wie?

Voor gemeenten, woningcorporaties, BWMO- en welzijnsorganisaties die zich hard maken voor veerkrachtige, inclusieve wijken.

Inhoud

  • Gebiedsgerichte aanpak
  • Zorg en ondersteuning
  • Vroegsignalering
  • Preventie
  • 24-uurszorg
  • Zinvolle daginvulling
  • Sociale contacten en ontmoeting

Meer informatie

In het experiment Weer thuis wonen, werken we aan het verbeteren van het aanbod wonen met zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

cover-werken-aan-herstel-en-stabiliteit

“Bij het lezen van het rapport ‘Werken aan herstel en stabiliteit. Wijk- en buurtvoorzieningen met aandacht voor psychische kwetsbaarheid’ viel er een last van mij af. Eindelijk een rapport wat inzicht geeft over de complexiteit van dit thema en welke ingrediënten/factoren er allemaal een rol spelen. Het heeft me ook inzicht gegeven dat zo’n proces samenwerkingsverbanden vereist die over meerdere jaren uitgespreid zullen zijn en dat partijen uit zorg, wonen en welzijn zich daaraan moeten committeren.”

Harold van den Berg
Senior Opbouwwerker stadsdeel Zwolle Oost