Wegwijzers Warmtetransitie voor raadsleden

Basiskennis voor raadsleden over de warmtetransitie

De warmtetransitie (de overgang naar aardgasvrije wijken) is een grote opgave voor gemeenten. Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld, daarna volgen uitvoeringsplannen per wijk. Raadsleden hebben hier een belangrijke rol in, bijvoorbeeld bij het bepalen van onder welke randvoorwaarden deze transitie moet plaatsvinden. Maar veel raadsleden zijn zoekende naar welke kennis zij nodig hebben en welke rol zij kunnen pakken. Daarom ontwikkelde Platform31, in samenwerking met onder meer het Programma Aardgasvrije Wijken, drie Wegwijzers Warmtetransitie, met daarin basisinformatie voor raadsleden waarmee zij goed beslagen ten ijs komen.

Raadsleden geven aan basisinformatie nodig te hebben over de warmtetransitie zodat zij hun rol hierin goed kunnen bepalen en invullen. De ‘Wegwijzers Warmtetransitie’ bieden deze basisinformatie. Daarnaast geven ze stof tot nadenken over de rol van de raad in deze transitie.

Naast de basisinformatie bieden de Wegwijzers ook plusinformatie en verwijzingen naar aanvullende bronnen wanneer raadsleden ergens meer over willen weten. Na het bekijken van de Wegwijzers zijn raadsleden beter toegerust om een rol te spelen in de warmtetransitie in het algemeen en de totstandkoming van de Transitievisie Warmte in het bijzonder.

Er zijn Wegwijzers over de volgende onderwerpen in de warmtetransitie: inhoudelijke kennis, participatie en besluitvorming:

  • In de Wegwijzer over Inhoudelijke kennis wordt o.a. aandacht besteed aan waarom we in Nederland werken aan de warmtetransitie, hoe raadsleden het gesprek aan kunnen gaan met bewoners die zorgen hebben of weerstand bieden, en welke alternatieve technieken er zijn om aardgas te vervangen.
  • De Wegwijzer over Participatie gaat o.a. in op hoe bewoners betrokken kunnen worden of zijn bij de warmtetransitie, hoe dit op een democratische manier georganiseerd kan worden en hoe participatie in tijden van corona op een digitale manier bereikt kan worden.
  • Tot slot behandelt de Wegwijzer over Besluitvorming o.a. welke besluiten moeten worden genomen in de warmtetransitie en wat hierbij de verwachte rol van de raad is, welke financiële mogelijkheden er voor bewoners zijn en hoe je kunt nadenken over wat eerlijk is in de warmtetransitie.

Meer informatie

De rol van raadsleden in de warmtetransitie

Voor meer informatie over dit programma en betrokken partijen, publicaties en nieuwsberichten zie het project De rol van raadsleden in de warmtetransitie

Gesprekstool kaders stellen in de warmtetransitie

Naast de Wegwijzers ontwikkelden we een gesprekstool (pdf) voor het stellen van kaders in de warmtetransitie. Een gemeenteraad kan op basis van de vragen uit deze tool in gesprek gaan en haar ideeën aanscherpen over welke kaders zij voor de warmtetransitie willen stellen richting het college.

Bijeenkomsten voor raadsleden in 2021

In 2021 gaat Platform31 aan de slag met de verspreiding en verrijking van de informatie uit de Wegwijzers onder Nederlandse raadsleden en griffiers. Dit doen wij in samenwerking met het Programma Aardgasvrije Wijken, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en Democratie in Actie. Wij zullen zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande bijeenkomsten van onder andere deze partners. Heb je een idee voor waar we kunnen aansluiten? Laat het ons weten. Meer informatie over de bijeenkomsten volgt via de nieuwsbrieven van de partners en die van Platform31. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

cover-energietransitie-en-gezondheid-in-kwetsbare-wijken