Download

Pdf, 3 Mb

×

Download bestand

Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg

Auteurs Henk Nouws en Linda Sanders (De Vijfde Dimensie)

Gemeenten, corporaties en huurders zijn volop bezig met het maken van prestatieafspraken. Het thema wonen en zorg staat daarin hoog op de agenda. De prestatieafspraken over wonen en zorg zijn hét moment om samenhang in visie en samenhang tussen acties van partijen te bereiken. Om te helpen bij een goede invulling daarvan maakten Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg samen met de betrokken partijen uit heel Nederland – gemeenten, corporaties, huurdersorganisaties, zorgorganisaties en cliëntenraden – de ‘Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg’.

De wegwijzer biedt een praktisch overzicht dat helpt bij het maken van concrete, meetbare en SMART afspraken over het langer thuis wonen. De wegwijzer geeft een overzicht van belangrijke inhoudelijke thema’s:

  1. de kwantiteit en kwaliteit van de woningvoorraad,
  2. de ruimtelijke samenhang tussen huisvesting en voorzieningen en
  3. de samenhang met het sociaal domein.

De wegwijzer geeft ook tips over de richting van het proces, een overzicht van meest voorkomende knelpunten waar partijen in de praktijk tegen aan lopen en voorbeelden van oplossingen.