Waddenland cover

Download

×

Download bestand


Waddenland: kansen voor gezondheidsarrangementen

Auteurs:
Fenna Bolding, Pleuni Boelaars (CMO STAMM) i.s.m. Ruud Dorenbos (Platform31)

In het experimentenprogramma ‘2de ronde bevolkingsdaling’ biedt Platform31 – in opdracht van het ministerie van BZK – plaats aan dertien innovatieve experimenten. In deze experimenten wordt gezocht naar creatieve oplossingen of oplossingsrichtingen voor de problematiek die de bevolkingsdaling met zich meebrengt. Eén van de experimenten speelt zich af in de kop van Noordwest-Groningen, aan het Lauwersmeer en de Waddenzee. Er wordt daarom ook wel gesproken van het experiment Waddenland.

Gezondheidsarrangementen in Waddenland

Belangrijkste uitdaging van het experiment is het verbinden van rust, ruimte en natuur enerzijds met gezondheid en leefstijl anderzijds. Dat er van rust, ruimte en natuur een positieve invloed op de gezondheid van mensen uitgaat is al langer bekend. De vraag is vooral waarom er met die in het oog springende kenmerken in het Noorden van Nederland niet ‘iets’ wordt gedaan? Juist de kleinere plattelandsgemeenten in Noord-Nederland kunnen wel wat ondernemerschap en nieuwe economische activiteiten gebruiken. De drie initiatiefnemers van het experiment – Natuurorganisatie IVN Groningen, Fysiotherapie Wijers en stichting Terraheerd – hebben zich dan ook tot doel gesteld te komen tot een economisch rendabel en duurzaam gezondheidsarrangement.

Omdat de initiatiefnemers behoefte hadden aan een verkenning van de haalbaarheid van hun plannen, maar ook aan een onafhankelijke en deskundige blik van buiten, werd uiteindelijk aan CMO STAMM, kenniscentrum en adviesbureau voor de sociale sector, gevraagd een onderzoek uit te voeren. Het resultaat toont aan dat de kracht van het gebied en de kracht van de initiatiefnemers een sterke basis vormt voor de ontwikkeling van een gezondheidsarrangement. Het gegeven dat eind 2015 een gezondheidsarrangement in de praktijk zal worden gebracht – in de vorm van een pilot – geeft aan dat er grote stappen zijn gemaakt. De vastberadenheid en het enthousiasme van de initiatiefnemers heeft in dit mooie resultaat geresulteerd.
contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: