Download

Pdf, 398 kB

×

Download bestand

Voorbeeld beleidsparticipatie vergunninghouders bij gemeenten

Regionale Adviesraad Statushouders, gemeente Tilburg/regio Hart van Brabant

Platform31 signaleert bij veel gemeenten de ambitie om niet alleen beleid vóór, maar ook mét mensen te maken. Ook als het gaat om gemeentelijk beleid dat gericht is op vergunninghouders, zoals inburgeringsbeleid. Op welke manieren krijgt deze ambitie invulling? Waar lopen gemeenten bij die invulling tegenaan? En wat werkt goed? Platform31 ging, vanuit haar kennisrol in de G40-themagroep Vergunninghouders en Asiel, op zoek naar voorbeelden van beleidsparticipatie van vergunninghouders bij gemeenten. De Regionale Adviesraad Statushouders van de gemeente Tilburg/regio Hart van Brabant is er daar één van.

Meer lezen?

Het kennisdossier Vergunninghouders en asiel biedt gemeenten en andere partijen relevante wetenschappelijke en praktische kennis omtrent de inburgering van vergunninghouders.

Voorbeeld vergunninghouders Regionale Adviesraad Statushouders

Leerkring huisvesting arbeidsmigranten – doet u mee?

Werkt u bij een gemeente en wilt u een strategie ontwikkelen voor het creëren van goede en betaalbare (tijdelijke) woonruimte voor EU-arbeidsmigranten? Platform31 en de provincie Zuid-Holland helpen u in de leerkring huisvesting arbeidsmigranten op weg. Meld u snel aan!