publicatie: augustus 2013
aantal pagina’s: 90
prijs: gratis

Verzakelijking bedrijventerreinen heeft toekomst

Lessen uit zes Rijkspilots


Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst. zo blijkt uit het rapport ‘Verzakelijking heeft de toekomst, lessen uit zes Rijkspilots’, dat Platform 31 heeft gepubliceerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Via zes pilots op diverse plaatsen in het land is ervaring opgedaan met verzakelijking van bedrijventerreinen. Uit het rapport blijkt onder meer dat het een traject is van kleine stappen. “Het gaat vooral om een veel ’zakelijkere’ beheerconstructie van de terreinen. Gebruikers zijn zich meer en meer bewust van de relatie tussen het beheer van de terreinen en de waarde van hun vastgoed. Als terreinen verloederen en leegstand optreedt, holt de waarde achteruit”, aldus Cees -Jan Pen, programmaleider van Platform31.

De door de Taskforce Noordanus uitgesproken wens om bij de aanpak van oude terreinen een meer structurele rol van ontwikkelaars en beleggers te realiseren blijkt op dit moment niet realistisch. Deze partijen moeten wel worden betrokken bij economisch herstel. Pen is optimistisch over de uitkomst van de pilots omdat de ondervraagde gebruikers van de bedrijventerreinen hebben aangegeven het belang van verzakelijking inzien. Pen: ”‘Het gaat dan vooral om een veel ‘zakelijkere’ beheerconstructie van de terreinen. Gebruikers zijn zich meer en meer bewust van de relatie tussen het beheer van de terreinen en de waarde van hun vastgoed. De basis van verzakelijken ligt bij het goed organiseren van beheer en onderhoud. Idealiter zouden we moeten toewerken naar één eigenaar of gebiedsbeheerder voor het hele terrein. C-Mill toont aan dat eigendom en exploitatie in één hand leidt tot slagkracht. Manco van veel bestaande terreinen is dat er sprake is van versnipperd eigendom. Voor deze terreinen zou het in één hand nemen van het beheer en onderhoud van (een deel van de) bedrijventerreinen de eerste stap moeten zijn.”

De pilots verzakelijking werden in 2010 in het kader van het verschijnen van de nota ‘Roadmap verzakelijking bedrijventerreinenmarkt’ door het rijk geselecteerd. Een zestal terreinen werd geselecteerd: Breda (met focus op terrein Emer-Noord), bedrijventerrein Kranenmortel in Deurne, bedrijventerrein C-Mill in Heerlen, drie locaties in Oost-Groningen, West-Friesland en de terreinen van SADC (Schiphol Area Development Company). Het rapport bevat naast bevindingen ook tien uitgewerkte aandachtspunten voor de lokale en regionale verzakelijkingsagenda, waaronder het belang van regionale afstemming, vastgoedbewustzijn, kennismanagement, parkmanagement, vernieuwende concepten en de rol van best persons.

Het rapport is hiernaast te downloaden. De evaluatie van de pilots verzakelijking vormen aanleiding tot een stevige plenaire discussie op het Nationaal Bedrijventerrein Congres 2013.