Meer informatie

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Download

pdf, 1 MB

×

Download bestand

Vertrouwen in de toekomst? Zorgen over de toekomst!

Analyse, duiding en reflectie op de Rijksbegroting 2019

Elk jaar maakt Platform31 een analyse van de Rijksbegroting waarin experts van Platform31 de belangrijkste beleidsvoornemens van het kabinet voor 2019 onder het vergrootglas leggen. In hun analyse zoomen ze in op de maatregelen die relevant zijn voor stad en regio, waaronder wonen en verstedelijking, sociaal beleid, veiligheid, duurzaamheid, economie, onderwijs en arbeidsmarkt.

Onderdeel van deze analyse is een aantal reacties uit de achterban van Platform31. Wat betekenen de voornemens van de Haagse ministeries voor de opgaves waar stad en regio voor staan? Wat valt hen op? Daarnaast hebben we nadrukkelijk onze eigen dagelijkse praktijkervaring in vele over het land verspreide steden en dorpen laten meewegen. Daarmee verbindt deze analyse praktijk, beleid en wetenschap. Het laatste deel van de publicatie is meer feitelijk van aard en bevat een opsomming van de beleidsvoornemens per ministerie.

cover-Vertrouwen-in-de-toekomst-Zorgen-over-de-toekomst