Download

pdf, 5,9 MB

×

Download bestand

Terugkijken: online sessie Stikstof: als kantelpunt voor verduurzaming (2 februari 2021)

Verrijking van Handreiking stikstofvrije woningbouw

Primair voor gemeenten, ter inspiratie voor marktpartijen

In 2020 heeft Platform31 in nauwe samenwerking met C-creators en Hedgehog company een handreiking stikstofvrije woningbouw gemaakt. Primair is deze gericht op gemeenten, ook anderen kunnen er hun voordeel mee doen. Op de projectpagina kunt u deze handreiking downloaden en ook het web-event bekijken waar dit destijds is geproduceerd.

Er was naast de handreiking nog behoefte aan een uitdieping van sommige thema’s. Om die reden is nu ook de verrijking op de Handreiking gemaakt (zie download hiernaast). Deze is op 2 februari gepresenteerd en bediscussieerd op het evenement Stikstof: kantelpunt voor verduurzaming als onderdeel van de Week van de Circulaire Economie.

De verrijking is autonoom leesbaar maar vooral van waarde in combinatie met de Handreiking, en biedt meer details en inzichten op twee vlakken

  • Differentiatie: niet iedere maatregel is even relevant voor iedere (soort) situatie: hoe kunnen gemeenten voorsorteren aan de hand van de belangrijkste situationele factoren?
  • Integrale aanpak: stikstof als onderwerp levert weinig enthousiasme op; het kan echter als ultieme kantelpunt dienen om de versnelling naar duurzame woningbouw aan te jagen. Hoe kan een gemeente daaraan bijdragen?

Met de publicatie van de verrijking, en presentatie en discussie ervan op bovengenoemde event, is het project afgerond. Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider.

cover-verrijking-van-handreiking-stikstofvrije-woningbouw