Vernieuwing van de Stadsvernieuwing

Pleidooi voor ontwerpkracht

Auteurs: Henk Engel / Endry van Velzen / Olof van de Wal
Omvang: 208 blz.
Uitgever: Trancity i.s.m. De Nijl Architecten, Platform31 en TU Delft.
ISBN 978 90 78088 83 7

Wat is het toekomstperspectief voor stadswijken – en voor het ontwerpvak – nu de grootschalige stedelijke ontwikkeling is stilgevallen? Hoe combineren we in de bestaande stad kleinschalige interventies met een visie op het grotere geheel en de langere termijn? En hoe kunnen economie, infrastructuur en publieke ruimte de sleutels zijn voor nieuwe strategieën bij het verbeteren van buurten?

De publicatie Vernieuwing van de stadsvernieuwing is het resultaat van een onderzoeksprogramma waarin deze vragen centraal stonden. Vier voormalig stadsvernieuwingsgebieden zijn hiervoor casus: Leiden Havenkwartier, Den Haag Schilderswijk, Rotterdam Feijenoord en Amsterdam Indische Buurt.

Naast de ontwerpstudies door vier internationale bureaus zijn in de publicatie drie essays opgenomen. Deze beschrijven de geschiedenis van de stadsvernieuwing, de toekomst van de stedelijke vernieuwing en de opgave voor het ruimtelijk ontwerp in de verandering van de bestaande stad.

Pleidooi voor ontwerpkracht

Henk Engel, Endry van Velzen en Olof van de Wal geven in het afsluitende essay een ‘pleidooi voor ontwerpkracht’ aan wat de veranderende rol voor de ontwerper is nu de fysieke opgave niet meer op de agenda’s staat:

Vernieuwing van de stadvernieuwing

Vernieuwing van de stadvernieuwing is een onderzoeksprogramma dat De Nijl Architecten in samenwerking met KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing (nu Platform31) en TU Delft, met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (nu Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) in 2011 en 2012 heeft uitgevoerd. In het onderzoek stond het zoeken naar een nieuw perspectief voor stedelijke vernieuwing centraal nu de rijksoverheid afhaakt. Dit is gecombineerd met de opgave van stadsvernieuwingsbuurten die na 30 jaar toe zijn aan verbetering.

Het onderzoeksprogramma omvatte een verkenning van de opgave, een nadere analyse van vier studiegebieden, een aanbod aan lokale partijen voor vier ontwerpstudies, een ontwerpmanifestatie met vier buitenlandse bureaus en, in boekvorm, een verslag en een reflectie op de resultaten.

De publicatie is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

vernieuwingstadsvernieuwing

bestel