Download

×

Download bestand

Platform31 Nieuwsbrief

Meer informatie over de nieuwsbrief

Vastgoed voor de buurt

Corporaties investeren in leefbaarheid

Auteurs Radboud Engbersen (Platform31), Eric Harms (Harms Communicatie) en Yves Vermeulen (De Vernieuwde Stad).

De leefbaarheid in veel buurten staat onder druk. Investeren in de wijk, veiligheid en leefbaarheid blijft dus nodig. Dan gaat het niet alleen om investeringen in een solide sociale infrastructuur, maar ook in vastgoed. Woningcorporaties kunnen met hun vaak kleinschalige vastgoed een eigen rol spelen in een betere leefbaarheid. Bijvoorbeeld met ontmoetingsruimten in een complex met een buurtfunctie. De publicatie ‘Vastgoed voor de buurt, Corporaties investeren in leefbaarheid’ laat zien hoe corporaties de leefbaarheid van buurten faciliteren – samen met gemeenten, de buurt en maatschappelijke organisaties. De publicatie is daarmee ook een inspiratiebron voor de prestatieafspraken.

Staalkaart van projecten

De Vernieuwde Stad, samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke corporaties, en Platform31 laten in Vastgoed voor de Buurt een staalkaart zien van twintig uiteenlopende projecten in onder meer Arnhem, Den Haag, in Groningen, Heerlen, Amsterdam en Schiedam. De staalkaart laat zien hoe corporaties de leefbaarheid van buurten faciliteren – samen met gemeenten, de buurt en een keur aan maatschappelijke organisaties. De publicatie is daarmee ook een inspiratiebron voor de prestatieafspraken. Want dat er afspraken gemaakt moeten worden over de rol van de corporaties bij de leefbaarheid van de wijk, de buurt, de straat en het portiek waar de huurders wonen, maakt de publicatie meer dan duidelijk.

Vastgoed voor de buurt