Download

- klik op de titel -

×

Download bestand


Van TEEB-stad naar TEEB-stad tool

Inzicht in de waarde van groen in de stad

Wat levert een investering in groen op? Om blijvend te kunnen investeren in groen in de stad is het van belang om beter inzicht te krijgen in waarden van groen. TEEB-stad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) onderbouwt deze waarden. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en met medefinanciering van het Productschap Tuinbouw ontwikkelde Platform31 samen met Fabrique, LUZ architecten en Buck Consultants International de TEEB-stad tool.

De TEEB-Stad tool is een nieuw generiek instrument waarmee in de praktijk kan worden gewerkt met het toekennen van waarden aan ‘groene’ en ‘blauwe’ maatregelen. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om het effect van groene daken op energiebesparing of waterberging aan te tonen. Door inzicht in deze baten van groen en water in de buurt helpen de TEEB-stad tool om tot een meer positieve benadering van groen te komen in tijden van bezuinigingen. Deze publicatie biedt handelingsperspectieven en meer achtergrond over TEEB-stad en de tool.


TEEB-Stad: Inzicht in de waarde van groen en water in de stad

Wat levert een investering in groen op? Om blijvend te kunnen investeren in groen in de stad is het van belang om beter inzicht te krijgen in de waarde van groen. TEEB-stad onderbouwt deze waarden.


cover TEEB-stad tool