Meer informatie

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

U kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van €199,- voor partners (€299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur.

Op dezelfde leest

Op dezelfde leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Deelnemers abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk (supplementen), dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan.

Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant is.

Meer informatie en aanmelden:

Van bestemming naar functie

Van bestemmingsplan tot omgevingsplan III

Wilt u weten wat er precies gaat veranderen in de gemeentelijke regelgeving met de komst van de Omgevingswet? Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen het huidige bestemmen en het toekomstige evenwichtig toedelen van functies aan locaties? En wat betekenen deze termen precies? Hoe komen we van de bestaande bestemmingsplan- , milieu- en verordeningsregels naar omgevingsplanregels? Bouwen we verder aan bestaande regels of beginnen we helemaal opnieuw?

Handvatten voor het opstellen van regels

Dit supplement richt zich op het omgevingsplan en heeft als doel handvatten te bieden om de integratie van regelingen tot stand te brengen. Dit kan nu al gedeeltelijk met integratie van regelingen in bestemmingsplannen, zoals bleek uit ons vorige supplement. Hierdoor is er al veel mogelijk, ook los van de experimenteerplannen onder de Crisis- en herstelwet.

Daarnaast beoogt het supplement de discussie over integratie van regelingen naar de gemeentelijke werkvloer te brengen, door vanuit de praktijk nut en noodzaak van integratie van regels te verduidelijken. In dit supplement en op de studiemiddag krijgt u de gelegenheid om te oefenen met de juridische inhoud en de vormgeving van het omgevingsplan.

Toewerken naar een omgevingsplan

De studiemiddagen en bijbehorende supplementen van Op dezelfde leest gaan in op actualiteiten rondom het bestemmingsplan. Dit is het derde supplement waarin we stapsgewijs van het bestemmingsplan overgaan naar het omgevingsplan. In het eerste supplement verkenden we de reikwijdte van bestemmingsplannen, breder dan de klassieke kaders. Het tweede deel gaat in op de integratie van gemeentelijke regelgeving, waarbij we verkenden welke regels in het omgevingsplan zullen landen. Met deze serie werken we stapsgewijs toe naar een compleet omgevingsplan. In dit proces ontwikkelen we een standaardhandreiking voor het opstellen en actueel houden van het omgevingsplan.

Op dezelfde leest