Cover steden in onzekere en turbulente tijden

Download

×

Download bestand


Steden in onzekere en turbulente tijden

Trends, ontwikkelingen en uitdagingen voor 2014 en verder

Geef voldoende aandacht en prioriteit aan de verschillende strategische uitdagingen voor steden: verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, verduurzaming, bevorderen van ondernemerschap en een betere werking van de arbeidsmarkt. Hoewel het logisch is dat veel aandacht uitgaat naar de 3 decentralisaties in het sociaal domein, moeten steden ook oog houden voor de opgaven op andere terreinen – om negatieve effecten op de concurrentiepositie en economische ontwikkeling van steden en regio’s te voorkomen. Dat is één van de aanbevelingen uit de trendstudie ‘Steden in onzekere en turbulente tijden’, die Platform31 maakte in opdracht van 19 gemeenten. De trendstudie biedt gemeenten een overzicht van de belangrijkste trends, ontwikkelingen en onzekerheden in het fysieke, economische, sociale en bestuurlijke domein.