Download

Pdf, 1,8 Mb

×

Download bestand

Stedelijke trends en opgaven voor 2018 e.v.

Vergaand veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden

Auteurs Koos van Dijken, Radboud Engbersen, Wim Oosterveld, Marije Poel, Lydia Sterrenberg en Frank Wassenberg (Platform31) en Ard Sprinkhuizen (InHolland)

De trendstudie van 2017 ‘Vergaand veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden; Stedelijke trends en opgaven voor 2018 e.v.’ zet voor de G32-steden relevante ontwikkelingen op een rij. Lokale politieke partijen kunnen deze studie gebruiken bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen in voorjaar 2018. Vooral de opgaven die voortvloeien uit de trends kunnen de lokale politieke partijen gebruiken om eigen keuzes maken. Na de lokale verkiezingen kan de trendstudie gebruikt worden in overdrachtsdossiers voor de nieuwe collegevorming en bij het opstellen van de nieuwe coalitie- en bestuursakkoorden.

Voorkant trendstudie g32