Download

×

Download bestand


Soort zoekt soort

Clustering en sociaal-economische scheidslijnen in Nederland

Auteurs:
Jessie Bakens, Henri de Groot, Peter Mulder en Cees-Jan Pen

Inkomen en opleiding spelen een grote rol in onze keuze voor waar we willen wonen en werken, zo blijkt uit de publicatie Soort zoekt soort van kennisorganisatie Platform31 in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. “Omdat bepaalde locaties mensen met bepaalde kenmerken aantrekken ontstaan er steeds meer regionale verschillen in economische groei- en ontwikkelingsmogelijkheden”, aldus Henri de Groot, Vrije Universiteit Amsterdam. De publicatie wordt op 24 februari 2014 gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Mensen die in een bepaald opzicht op elkaar lijken maken vaak dezelfde keuze waardoor ze clusteren in de ruimte. De kennis over welke soort onder welke omstandigheden de andere soort opzoekt is vanuit diverse invalshoeken samengebracht in de publicatie ‘Soort zoekt soort’. De afgelopen jaren was er vooral belangstelling voor etnische clustering en segregatie. Inkomensniveau en opleiding spelen echter een steeds grotere rol in onze locatiekeuze. Veelverdieners wonen het liefst naast elkaar. Ruimtelijke clustering van talent en inkomen is volgens economen goed voor onze welvaart. Maar de keerzijde is dat het ook leidt tot clustering van armoede en kwetsbaarheid. Sociaal-economische scheidslijnen worden steeds zichtbaarder in Nederland.
cover-soort-zoekt-soort